ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ІМЕНІ С.З.ҐЖИЦЬКОГО На правах рукопису БУЦЯК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ УДК 615.9:636.084:619:612.015 Фізіолого-біохімічний статус корів при забрудненні довкілля важкими металами та способи зниження їх надлишку в організмі 03.00.13 – фізіологія людини і тварин 03.00.16 – екологія АВТОРЕФЕРАТ...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ДЗЕВУЛЬСЬКА Ірина Вікторівна УДК 611.16:611.11:57.017.6:57.086.3 Гемомікроциркуляторне русло перикарда людини в пренатальному періоді онтогенезу 14.03.01 – нормальна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2004 Дисертацією є...

Подробнее

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Беркелієва Мая Марксівна УДК 616.12-008.331.1 — 092-08 (213.5) Особливості патогенезу і лікування гіпертонічної хвороби в умовах жаркого клімату 14.01.11 – кардіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків — 2004 Дисертацією є рукопис...

Подробнее

Міністерство Охорони ЗДОРОВ’Я УкраЇнИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л.Шупика ДУНАЄВ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ УДК 612.112-742:340.6”7129” Вплив алкоголю на імунні показники трупної крові загиблих від травм при встановленні давності настання смерті 14.01.25- судова медицина Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Є Н А Анатолій Іванович Система професійного психофізіологічного відбору працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки 14.02.01 – Гігієна Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис....

Подробнее

Міністерство охорони здоров’я України Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького Чуйко Марія Миколаївна УДК 616.-053.31-085.47-06:616.24-002]-092-07-08 Клініко-імунологічні та мікробіологічні критерії діагностики, профілактики і лікування пневмоній, пов’язаних зі штучною вентиляцією легень, у недоношених новонароджених 14.01.10 – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...

Подробнее

Київський національний університет імені тараса шевченка БОГДАНОВСьКА НАДІЯ ВАСИЛІВНА УДК: 612.1 – 053.5 Адаптивні можливості серцево-судинної системи дітей шкільного віку та шляхи їх оптимізації 03.00.13 – фізіологія людини і тварин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ім. проф. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА БРЕДУН ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ УДК: 616.216.1 – 002 – 053.2 – 097 – 076/078 – 08 035 Експериментально-клінічне обґрунтування застосування комбінації препаратів тималін і амізон для корекції мукозального імунітету при хронічному верхньощелепному синуїті у...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І.ПИРОГОВА БУЛИК РОМАН ЄВГЕНОВИЧ УДК 616-003.725:612.46.017.2 Роль простагландинів у регуляції хроноритмів функцій нирок 14.03.03 – нормальна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Вінниця – 2004 Дисертацією є рукопис....

Подробнее

Академія медичних наук України Інститут дерматології та венерології Бобейко Юлія Сергіївна УДК 616.831+612.017.01+547.466 Диференційований підхід до лікування гніздової алопеції з урахуванням клініко-патогенетичного поліморфізму, порушень амінокислотного спектра та імунної системи 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового...

Подробнее
Страница 226 из 837« Первая...102030...224225226227228...240250260...Последняя »