ПРИКАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА БАЧКУР РОМАН ОМЕЛЯНОВИЧ УДК 811.161.2’373.611 Структура словотвірних парадигм українських назв тварин та рослин 10.02.01 – українська мова Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Івано-Франківськ – 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана на...

Подробнее

МIНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО ДІВІНСЬКА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 616.379-008.64-053.2/.6:612.6.05:614.876 Вплив генотипічних та екзогенних факторів на клінічні прояви і перебіг цукрового діабету 1 типу у дітей 14.01.10 — педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Подробнее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДВОРЩЕНКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 577.23/.346:57.044:54-39 Вплив іонізуючої радіації та пероксиду водню на показники окисно-антиоксидантної рівноваги та енергетичного обміну в тимоцитах і гепатоцитах in vitro 03.00.04 — біохімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ДОЛИННА ОЛЬГА ВІТАЛІЇВНА УДК: 616.12-008.331.1-056.52:577.175.82:615.31 Стан дофамінового обміну та його корекція у хворих з артеріальною гіпертензією та супутнім ожирінням 14.01.02. — внутрішні хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. О. О. БОГОМОЛЬЦЯ ВАСІМ АБДУЛЛАХ ФАРЕС ДЖЕБРІЛ УДК: 616.53 – 002.282 – 02:616.5 – 002.72] – 085.282 Комплексна терапія хворих на розацеа, яке поєднується з маласезіозом 14.01.20. – шкірні та венеричні хвороби...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК ДИКАНЬ Наталія Іванівна УДК (551. 79: 565. 33)] (477) Четвертинні остракоди України 04. 00. 09 – палеонтологія і стратиграфія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук Київ 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана...

Подробнее

Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка АМН України БОДНЯ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ УДК 616–001–718.72–089 Внутрішньосуглобові переломи п(яткової кістки та їх лікування 14.01.21. – травматологія та ортопедія А В Т О Р Е Ф Е Р А Т дисертації...

Подробнее

Диференційно-діагностичні особливості та підхід до лікування трофічних виразок нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет Науковий керівник: Єфімов Андрій Семенович, д.мед.н., професор, завідувач відділу клінічної діабетології, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, провідний науковий співробітник лабораторії...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ Долгова Тетяна Анатоліївна УДК 633.1:615.849:575 Індукція та прояв радіоадаптивної відповіді у поколіннях рослин з різним генотипом 03.00.15 – генетика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ –...

Подробнее

Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України Долін Віктор Володимирович УДК 550.424.4:550.47:556.114.6 Самоочищення наземних екосистем українського полісся від радіаційного забруднення 21.06.01 – екологічна безпека Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук Київ-2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана...

Подробнее
Страница 225 из 837« Первая...102030...223224225226227...230240250...Последняя »