ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ім. О.М. МАРЗЕЄВА АМН УКРАЇНИ БАГАЦЬКА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА УДК 616.692-039.12-053.6:575.1 Генетичні фактори у виникненні порушень статевого розвитку у хлопців-підлітків 03.00.15 – генетика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ – 2004 Дисертацією...

Подробнее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Цирюк Олена Іванівна УДК 612.323.014.46+615.33 Вплив макролідів на секреторну функцію шлунка 03.00.13 – фізіологія людини і тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2004 Дисертація є рукопис. Робота виконана...

Подробнее

ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДОНЧЕНКО ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА УДК 577.73-616.001-612.6-612.015.348 Вiковi особливостi розвитку метаболiчних порушень у постраждалих з травмою опорно-рухового апарату (дiaгностика i прогнозування) 03.00.04 – Біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ – 2004...

Подробнее

ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ імені професора М. І. Ситенка АМН УКРАЇНИ ДІГТЯР Валерій Андрійович УДК 616. 71-006.03-006.-31-089.844-085-053.2/5 Медична реабілітація дітей з доброякісними пухлинами та пухлиноподібними ураженнями кісток (клініко-експериментальне дослідження) 14.01.21 – травматологія та ортопедія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Подробнее

Київський національний університет імені Тараса Шевченка БІЛОУСОВА ЯРОСЛАВА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 82.085:371 Формування риторичної культури студентів гуманітарних факультетів у навчально-виховному процесі Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2004...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ БІЛИНСЬКА Марина Миколаївна УДК 351.77:614.252:37.011.33 Державне управління галузевою стандартизацією в умовах реформування вищої медичної освіти в Україні 25.00.02 – механізми державного управління АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління...

Подробнее

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Дем’янець Світлана Валеріївна УДК: 616.127-005.8+616.12-009.72:612.017.1:611-018.74 Роль цитокінової агресії та оксиду азоту у патогенезі гострого коронарного синдрому 14.01.11. – кардіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків — 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Інститут дерматології та венерології АМН України Бреславець Максим Валерiйович УДК 616.5-004.1-005.1-08:618.83+612.76]+615.82/.835 Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування індукованих автоколивань у комплексному лікуванні хворих на обмежену склеродермію 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА БУЛАТЕВИЧ Наталія Миколаївна УДК 159.942.5:61 Синдром емоційного вигоряння вчителя Спеціальність 19.00.04 – медична психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук КИЇВ – 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Київському національному...

Подробнее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Дем’яненко Федір Петрович УДК 578.1 Прогнозування циркуляції та розвитку фітовірусних інфекцій з урахуванням біологічних властивостей патогенів та використанням комп’ютерних баз даних 03.00.06 – вірусологія Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук КИЇВ-2004 Дисертацією...

Подробнее
Страница 219 из 837« Первая...102030...217218219220221...230240250...Последняя »