ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ апн уКРАЇНИ Білик марія володимирівна УДК 159.9.316.7:32 Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2004 Дисертацією...

Подробнее

ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ БЕРЕСТЕНКО СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ УДК: 616.64/.69:669.17:669.822]-036.1-092.9 Комплексна оцінка впливу шкідливих факторів регіону з розвинутою залізоуранодобувною промисловістю на репродуктивну систему чоловіків (клініко-експериментальне дослідження) 14.01.06 –УРОЛОГІЯ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ-2004 Дисертація є рукопис....

Подробнее

ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ АКАДЕМІЇЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ БЕДНІНА ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ УДК 616. 62 — 006. 6.- 085. 277. 3 Внутрішньоартеріальна суперселективна оліхіміотерапія у хворих на уротеліальний рак сечового міхура 14.01.06.-урологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук КИЇВ-2004 Дисертацією...

Подробнее

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України БАБІЙ ВІТАЛІЙ ФИЛИМОНОВИЧ УДК 614.7:576.385.5:616-084 Канцерогенний ризик забруднення навколишнього середовища пріоритетними хімічними сполуками та заходи первинної профілактики 14.02.01 – Гігієна Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ...

Подробнее

Міністерство ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я України Український Науково-Дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології Чорний Микола Васильович УДК 616.083 – 008.441.44 – 351.745.5 Особистісний та клініко-психопатологічний аспекти завершених самогубств серед співробітників органів внутрішніх справ України та їх профілактика 14.01.16 – психіатрія...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ IНСТИТУТ ФIЗIОЛОГIЇ ім. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ДАЦЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ УДК 612.17+612.13+612.178.6+612.826.5 Роль системи оксиду азоту в реалізації кардіогенних та синокаротидних рефлексів 03.00.13 – Фізіологія людини і тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ —...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРЬКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БОЛГОВА Олена Сергіївна УДК: 591. 444: 57. 083. 3 Морфофункціональні особливості щитоподібної залози під впливом тимектомії та введення тимогена в різні вікові періоди (анатомо-експериментальне дослідження) 14.03.01 — нормальна анатомія Автореферат дисертації на...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ БОЙЧАК МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ УДК: 616. 12-008. 46-02 Початкова серцева недостатність при гострих та хронічних захворюваннях міокарда: механізми формування порушень внутрішньосерцевої гемодинаміки, об’єктивізація діагностики та прогнозування перебігу 14.01.11- Кардіологія Автореферат дисертації...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ(Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л.ШУПИКА БАБІЙ ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ УДК 616.342 — 002.44 — 005.1 — 089 Вибір пілорозберігаючого та пілоровідновлюючого методу хірургічної корекції виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в залежності від важкості кровотечі 14. 01.03....

Подробнее

ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ім. В.П. ФІЛАТОВА АМН УКРАЇНИ ЄНУКІДЗЕ Давид Зурабович УДК 617.741 – 004.1 – 001.4 – 053.2 – 089.843 Ефективність нових хірургічних технологій у відновлювальному лікуванні дітей з травматичними катарактами 14.01.18 — Очні хвороби А...

Подробнее
Страница 218 из 837« Первая...102030...216217218219220...230240250...Последняя »