МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Горбаченко Олег Борисович УДК 611. 833. 32 — 053. 9 Топографія, зв’язки та структурна організація вушного вегетативного вузла у людей зрілого та похилого віку 14.03.01 — нормальна анатомія Автореферат дисертації на здобуття...

Подробнее

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ КЕЛЕБЕРДА МИКОЛА ІВАНОВИЧ УДК 619:615.37:616.98:578.831.1 Корекція імунітету похідними імідазолу при вакцинації птиці проти інфекційної бурсальної та н’юкаслської хвороб — ветеринарна мікробіологія та вірусологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України ______________________________________________________________ ЛУГОВСЬКОЙ Едуард Віталійович УДК 577.112: 612.115 Молекулярні механізми утворення фібрину та фібринолізу 03.00.04 – біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ – 2004 Дисертацією...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Герасименко Ганна В’ячеславівна УДК 316.7 : 316.342.6 Ґендерні аспекти соціально-економічної політики в Україні Спеціальність 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ГРОМОВА Алла Євгеніївна УДК 616.12-008.331.1-085.-616.62-008-037.23 Порівняльна оцінка ренопротекторного ефекту інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту, лацидипіну та лозартану у хворих на хронічний гломерулонефрит та діабетичну нефропатію з артеріальною гіпертензією 14.01.11 – кардіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на...

Подробнее

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ КОВАЛЕНКО В’ЯЧЕСЛАВ ЛЕОНІДОВИЧ УДК 619:614.48 Розробка бактерицидних засобів пролонгованої дії для підвищення ефективності боротьби з інфекційними хворобами тварин 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія та вірусологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ ГОЛОВКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ УДК 616.61-092-07]-007.63.9:611.62 Діагностика уретральних рефлюксів та принципи антимікробної терапії їх госпітальних ускладнень 14.01.06.- урологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ — 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті...

Подробнее

Академія медичних наук України ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ Й ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ іМ. Л.В. ГРОМАШЕВСьКОГО Гусейнов Ельчин Мамед огли УДК: 616.936 – 07 – 08 Деякі особливості діагностики, лікування та профілактики сучасної малярії в умовах азербайджанської республіки 14.01.13 -інфекційні хвороби А в т...

Подробнее

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Івангородський Костянтин Васильович УДК 94 (477) ”1550/1650” Етносоціальні процеси в південних староствах київського воєводства (друга половина XVI – перша половина XVII ст.) 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ На правах рукопису БАЦЕВИЧ Владислав Анатолійович УДК: 616.643-002.828-085849.19 Патогенетичне обґрунтування застосування фізичних чинників у терапії урогенітальних мікозів 14.01.33 – курортологія та фізіотерапія А в т о р е ф...

Подробнее
Страница 216 из 837« Первая...102030...214215216217218...230240250...Последняя »