МIнiстерство охорони здоров’я україни Кримський державний медичний унiверситет iм. С.I. Георгiєвського Гончарова Наталiя григорiвна УДК 616-053.36-02:616.831-008.922.1]-085.37 Оптимiзацiя комплексної терапiї дiтей першого року життя з перинатальними гiпоксичними ураженнями цнс шляхом iмунокорекцiї 14.01.10 – педіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Г.С. СКОВОРОДИ УДК 378.115 Гура Світлана Олександрівна Органiзацiйно-педагогiчнi умови адаптацiї майбутнiх iнженерiв-педагогiв 13.00.04 — теорія i методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Харків – 2004 Дисертацією є рукопис. Робота...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ Гарбузова Вікторія Юріївна УДК 616.391:577.162.2:612.015.3 Експериментальні дані про роль пероксидного окиснення ліпідів у розвитку кальцинозу кровоносних судин( зумовленого гіпервітамінозом D 03.00.13 – фізіологія людини і тварин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені академіка О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ГИЩАК ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА УДК: 616.127 – 005.8 – 036.11:615.22– 005.8 – 085 616.127 – 005.8 – 031 Стан провідникової системи серця у дітей з надшлуночковими пароксизмальними тахікардіями і критерії диференційованої...

Подробнее

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова КАЯЛІНА Світлана В’ячеславівна УДК 372.854.026.7:004 Розвиток пізнавальної самостійності учнів засобами комп’ютерної техніки на уроках хімії 13.00.02 — теорія та методика навчання хімії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ-2004 Дисертацією є...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. О.В. БОГАТСЬКОГО ГРИШКОВЕЦЬ Володимир Iванович УДК 547.918:543.422:582.5/.9 Тритерпеновi глiкозиди аралiєвих: виділення, встановлення будови, біологічна активність та хемотаксономічне значення 02.00.10 — біоорганічна хімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук Одеса –...

Подробнее

Національна Академія Наук УкраЇнИ Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця ГАРМАТІНА ОЛЬГА ЮРІЇВНА УДК 616.127-005.8:616.124+577.127+ 612.173:612.13+612.17.015.3 Дослідження експресії і активності нітрооксидсинтаз і функції серця при ішемії–реперфузії міокарда 14.03.04 – Патологічна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ –...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОЛОСОК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 378.147.88 Методика практичної підготовки майбутніх агрономів з механізації сільськогосподарського виробництва в умовах вищого навчального закладу 13.00.02 – теорія та методика навчання (сільськогосподарські науки) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Козир Галина Романівна УДК: 615.454.1:616.31:638.135.547.56] 001.8 Розробка складу та технології м’якої лікарської форми з фенольним гідрофобним препаратом прополісу для застосування в стоматології 15.00.01 — Технологія ліків та організація фармацевтичної справи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Гудзенко Олександр Павлович УДК 615.12:001 Наукові основи удосконалення лікарського забезпечення пільгових категорій населення промислових регіонів Спеціальність 15.00.01 — технологія ліків та організація фармацевтичної справи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук...

Подробнее
Страница 211 из 837« Первая...102030...209210211212213...220230240...Последняя »