Вплив соціально-емоційного стресування вагітних щурів з різним ступенем інсулінової забезпеченості на глюкозний гомеостаз та антиоксидантну систему за

0 Comment on Вплив соціально-емоційного стресування вагітних щурів з різним ступенем інсулінової забезпеченості на глюкозний гомеостаз та антиоксидантну систему за

Академія медичних наук України Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського Красова Наталія Сергіївна УДК 616.379-008.64:612-09:616-08 Вплив соціально-емоційного стресування вагітних щурів з різним ступенем інсулінової забезпеченості на глюкозний гомеостаз та антиоксидантну систему захисту у нащадків 14.01.14 – ендокринологія Автореферат...

Continue Reading

Клініко-імунологічна оцінка ефективності застосування корвітину у хворих на гострий інфаркт міокарда (автореферат)

0 Comment on Клініко-імунологічна оцінка ефективності застосування корвітину у хворих на гострий інфаркт міокарда (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ КАРАВАНСЬКА ІЛОНА ЛОРАНІВНА УДК 616. 127 — 005.8 — 036.1 — 08: 547. 972.3: 612. 017 Клініко-імунологічна оцінка ефективності застосування корвітину у хворих на гострий інфаркт...

Continue Reading

Продуктивність біосистем у токсичному середовищі (автореферат)

0 Comment on Продуктивність біосистем у токсичному середовищі (автореферат)

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА Гандзюра Володимир Петрович УДК 574.64 Продуктивність біосистем у токсичному середовищі 03.00.16 – екологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Чернівці – 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі зоології біологічного...

Continue Reading

Клініко-морфологічне та гормональне обґрунтування реабілітаційних заходів відновлення репродуктивної функції у пацієнток з синдромом полікістозних яєч

0 Comment on Клініко-морфологічне та гормональне обґрунтування реабілітаційних заходів відновлення репродуктивної функції у пацієнток з синдромом полікістозних яєч

міністерство охорони ЗДОРОВ’Я україни Донецький державний медичний університет ім. М. Горького Науково-дослідний інститут медичних проблем сім’ї ЖЕЛЄЗНа ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 618.11-006.2+615.368+618.1-086 Клініко-морфологічне та гормональне обґрунтування реабілітаційних заходів відновлення репродуктивної функції у пацієнток з синдромом полікістозних яєчників 14.01.01 — акушерство та...

Continue Reading

Клініко-імунологічні особливості мікст-інфекцій групи torch у новонароджених (автореферат)

0 Comment on Клініко-імунологічні особливості мікст-інфекцій групи torch у новонароджених (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ КОГУТ ОЛЕКСАНДРА ВАЛЕРІЇВНА УДК 616.98 — 053.31 — 578.27 Клініко-імунологічні особливості мікст-інфекцій групи torch у новонароджених 14.01.10 – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового степеня кандидата медичних наук Харків – 2004 Дисертацією є рукопис Роботу...

Continue Reading

Клініко-патогенетичний скринінг уронефропатій у дітей та підлітків (автореферат)

0 Comment on Клініко-патогенетичний скринінг уронефропатій у дітей та підлітків (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ГОЛОВЧЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА УДК: 616.61 – 053.2/.6 Клініко-патогенетичний скринінг уронефропатій у дітей та підлітків 14.01.10-педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків-2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...

Continue Reading

Удосконалення діагностики та хірургічного лікування акусти-чної невриноми у хворих з односторонньою сенсоневральною приглухуватістю (автореферат)

0 Comment on Удосконалення діагностики та хірургічного лікування акусти-чної невриноми у хворих з односторонньою сенсоневральною приглухуватістю (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ім. проф. О.С. Коломійченка ЛИЩЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 616.283.7-0089.879-02:616.833.18-006.385]-07 Удосконалення діагностики та хірургічного лікування акустичної невриноми у хворих з односторонньою сенсоневральною приглухуватістю (14.01.19-оториноларингологія) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ –...

Continue Reading

Роль холінергічних механізмів у патогенезі епілептичного синдрому (експериментальне дослідження) (автореферат)

0 Comment on Роль холінергічних механізмів у патогенезі епілептичного синдрому (експериментальне дослідження) (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАЩЕНКО Ольга Анатоліївна УДК 615.213.015.2+557.146.1 Роль холінергічних механізмів у патогенезі епілептичного синдрому (експериментальне дослідження) 14.03.04 — патологічна фізіологія А в т о р е ф е р а т дисертації на здобуття...

Continue Reading

Структурні особливості плазматичної та мітохондріальної мембран ентероцитів тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації та кадмію (автореферат)

0 Comment on Структурні особливості плазматичної та мітохондріальної мембран ентероцитів тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації та кадмію (автореферат)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА КИСІЛЬ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 577.46+546.48/616.341: 576.314:57.012+57.013 Структурні особливості плазматичної та мітохондріальної мембран ентероцитів тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації та кадмію 03.00.01 – радіобіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук...

Continue Reading

Патоморфологічні зміни шкіри при демодекозі собак (автореферат)

0 Comment on Патоморфологічні зміни шкіри при демодекозі собак (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІГНАТЕНКО Наталія Анатоліївна УДК 619:/616.99:636.7:615.838:616-07 Патоморфологічні зміни шкіри при демодекозі собак 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук КИЇВ – 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному...

Continue Reading