МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І. ПИРОГОВА КИРИЧЕНКО ІННА МИХАЙЛІВНА УДК 612.13:613.956:612.6.06:616-071.2 Нормативні показники гемодинаміки у підлітків різної статі в залежності від особливостей будови тіла 14.03.03 – нормальна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди КУЗНЕЦОВА Ірина Василівна УДК 378.371 Педагогічні умови формування емпатійної культури студентів вищих медичних навчальних закладів 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Харків –...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСІКОЛОГІЇ КАНУРНИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ УДК 615.225.2:547.583.5]001.8 Стреспротективна активність глюкозиламонієвої солі заміщеної фенілантранілової кислоти 14.03.05 – фармакологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук КИЇВ – 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана...

Подробнее

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН УААН КЛЕВЕТА ГАЛИНА ЯРОСЛАВІВНА УДК: [517.151.6+612.419+612.33]:504.054+577.161.3 Вплив іонізуючої радіації низької інтенсивності та вітаміну Е на систему антиоксидантного захисту тканин із високою проліферативною активністю 03.00.04-біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Львів-2005 Дисертацією є рукопис. Робота...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІІ КОВАЛЬЧУК ЛАРИСА ІВАНІВНА УДК: 616.12 — 009.72 — 08:615.272.4 Застосування симвастатину в лікуванні хворих на вазоспастичну форму стенокардії: корекція кристалофізичних властивостей ліпідів 14.01.11 — кардіологія АВТОРЕФЕРАТ...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ Клунник Марія Олексіївна УДК 616. 131-008. 331. 1-005. 755: 616. 127-005.4 Посттромбоемболічна легенева гіпертензія у хворих з супутньою ішемічною хворобою серця: особливості морфо-функціонального стану серця та ефективність медикаментозної корекції при довготривалому спостереженні 14. 01....

Подробнее

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ КОНДРАТЕНКО Ганна Павлівна УДК 373.5.036:50 Формування у підлітків естетичного світосприйняття навколишнього середовища у процесі вивчення природничих дисциплін 13.00.07 – теорія і методика виховання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО КМІТА ІННА ВІКТОРІВНА УДК 616.233-002-06.616.71-003,85]-053.2 Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування бронхітів у дітей у поєднанні з остеопенією 14.01.10. – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Тернопіль –...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОЛКЕР Ірина Анатоліївна УДК 616.8-092.12:612.84/.85]:616.831-009.11-053.2 Нейропатофізіологічні механізми зорових і слухових порушень у дітей зі спастичними формами дитячого церебрального паралічу 14.03.04 — патологічна фізіологія А В Т О Р Е Ф Е Р...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НЕФРОЛОГІЇ КОМІНКО Лілія Василівна УДК616.61:616.36-002 Ураження нирок у хворих на хронічні гепатити 14.01.37 – нефрологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Головному військовому...

Подробнее
Страница 21 из 837« Первая...10...1920212223...304050...Последняя »