Медико-соціальні закономірності формування перинатальної патології та оптимізація медичної допомоги вагітним і новонародженим (автореферат)

0 Comment on Медико-соціальні закономірності формування перинатальної патології та оптимізація медичної допомоги вагітним і новонародженим (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Національний медичний університет імені О.О.Богомольця ГУЛЬЧІЙ ОЛЕСЯ ПЕТРІВНА УДК 614.2:616-053.31-955.26:[618.33+616-053.31] Медико-соціальні закономірності формування перинатальної патології та оптимізація медичної допомоги вагітним і новонародженим 14.02.03 – соціальна медицина АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ...

Continue Reading

Патологічна анатомія репаративних процесів при застосуванні “тутопласту” в первинно інфікованій рані (Експериментально- кліничне дослідження) (автореф

0 Comment on Патологічна анатомія репаративних процесів при застосуванні “тутопласту” в первинно інфікованій рані (Експериментально- кліничне дослідження) (автореф

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Горянікова Інна Миколаївна УДК 616-001.40-002.3-089.843-091.8 (477.54) Патологічна анатомія репаративних процесів при застосуванні “тутопласту” в первинно інфікованій рані (Експериментально- кліничне дослідження) 14.03.02 – патологічна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2004 Дисертацією...

Continue Reading

Самоосвіта як інтегруюча детермінанта самореалізації молодих фахівців у професійній діяльності (автореферат)

0 Comment on Самоосвіта як інтегруюча детермінанта самореалізації молодих фахівців у професійній діяльності (автореферат)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка На правах рукопису Грабовець Ірина Володимирівна УДК 316.6 Самоосвіта як інтегруюча детермінанта самореалізації молодих фахівців у професійній діяльності 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Київ-2004...

Continue Reading

Комплексне лікування гіпотонічних станів у осіб молодого та середнього віку (автореферат)

0 Comment on Комплексне лікування гіпотонічних станів у осіб молодого та середнього віку (автореферат)

Міністерство охорони здоров’я України Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Кошель Тетяна Валеріївна УДК 616.127-002; 616-002.77-036.12; 615.814.1 Комплексне лікування гіпотонічних станів у осіб молодого та середнього віку 14.01.15 – нервові хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Значення прогностичних факторів в оцінці ефективності лікування хворих на лімфогранулематоз ІІІВ-IV cтадій (автореферат)

0 Comment on Значення прогностичних факторів в оцінці ефективності лікування хворих на лімфогранулематоз ІІІВ-IV cтадій (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГЕМАТОЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ КОСІНОВА Вікторія Георгіївна УДК 616-6.443-79.4 Значення прогностичних факторів в оцінці ефективності лікування хворих на лімфогранулематоз ІІІВ-IV cтадій 14.01.31-Гематологія та трансфузіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ -2004 Дисертацією...

Continue Reading

Оцінка ефективності комбінованих форм серцевих глікозидів в комплексному лікуванні серцевої недостатності (автореферат)

0 Comment on Оцінка ефективності комбінованих форм серцевих глікозидів в комплексному лікуванні серцевої недостатності (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ім. акад. М.Д.СТРАЖЕСКА Ковалишин Ольга Ярославівна УДК: 616.12 ( 008.46 ( 08 Оцінка ефективності комбінованих форм серцевих глікозидів в комплексному лікуванні серцевої недостатності ( кардіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Вплив антагоністів і агоніста опіатних рецепторів на перебіг шоку від поєднаної дії механічної травми та гострої крововтрати (експериментальне дослідж

0 Comment on Вплив антагоністів і агоніста опіатних рецепторів на перебіг шоку від поєднаної дії механічної травми та гострої крововтрати (експериментальне дослідж

Міністерство охорони здоров’я України Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України Форманчук Олег Костянтинович УДК 616-005.1:616-001:36-085.225 Вплив антагоністів і агоніста опіатних рецепторів на перебіг шоку від поєднаної дії механічної травми та гострої крововтрати (експериментальне дослідження) 14.03.04 – патологічна...

Continue Reading

Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування магнітотерапії та кальцеміну у комплексному лікуванні хворих на артроз (автореферат)

0 Comment on Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування магнітотерапії та кальцеміну у комплексному лікуванні хворих на артроз (автореферат)

Міністерство охорони здоров’я України Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології ГРАБОВСЬКА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА УДК 616.72-007.248-07-085.27.847.8 Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування магнітотерапії та кальцеміну у комплексному лікуванні хворих на артроз 14.01.33 — курортологія та фізіотерапія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії ендоцервікозів, ускладнених папіломавірусною інфекцією 14.01.01 – акушерство та гінекологія (а

0 Comment on Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії ендоцервікозів, ускладнених папіломавірусною інфекцією 14.01.01 – акушерство та гінекологія (а

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ На правах рукопису Крутікова Елла Іванівна УДК 618. 146-002.446:615.37 Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної терапії ендоцервікозів, ускладнених папіломавірусною інфекцією 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА МЕДИЧНИХ НАУК Київ...

Continue Reading

Клінічне значення психоемоційних та психосоціальних факторів при бронхіальній астмі у дітей (автореферат)

0 Comment on Клінічне значення психоемоційних та психосоціальних факторів при бронхіальній астмі у дітей (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦIОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ iм. О.О. Богомольця Г О Р О Ш К О В Олег Віталійович УДК 613.647 (088.8)+615.851 (088.8) Клінічне значення психоемоційних та психосоціальних факторів при бронхіальній астмі у дітей 14.01.10 – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації...

Continue Reading