Інтернет-сайти вищих навчальних закладів як інноваційні канали комунікації в умовах формування інформаційного суспільства в Україні (автореферат)

0 Comment on Інтернет-сайти вищих навчальних закладів як інноваційні канали комунікації в умовах формування інформаційного суспільства в Україні (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНИХ СПРАВ Калашнікова Людмила Володимирівна УДК [316.774:004.738.5]:378(0433) Інтернет-сайти вищих навчальних закладів як інноваційні канали комунікації в умовах формування інформаційного суспільства в Україні Спеціальність 22.00.04 – cпеціальні і галузеві соціології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук...

Continue Reading

Гігієнічне обґрунтування заходів профілактики поєднаної дії іонізуючого випромінювання та хімічних забруднювачів ґрунту (автореферат)

0 Comment on Гігієнічне обґрунтування заходів профілактики поєднаної дії іонізуючого випромінювання та хімічних забруднювачів ґрунту (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ КОРШУН Марія Михайлівна УДК 614.78:57.042:[612.014.46+612.014.482 Гігієнічне обґрунтування заходів профілактики поєднаної дії іонізуючого випромінювання та хімічних забруднювачів ґрунту 14.02.01 – гігієна АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ...

Continue Reading

Застосування іонометрії для аналізу декаметоксину, мірамістину й етонію та їх лікарських форм (автореферат)

0 Comment on Застосування іонометрії для аналізу декаметоксину, мірамістину й етонію та їх лікарських форм (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОБЗАР Геннадій Леонідович УДК 615.28 : 615.45 : 541.135.5 : 54.062 : 543.257.1 Застосування іонометрії для аналізу декаметоксину, мірамістину й етонію та їх лікарських форм 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню...

Continue Reading

Клініко-імунологічне обгрунтування комплексного лікуванння хронічного катарального гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом в санаторно-курортних у

0 Comment on Клініко-імунологічне обгрунтування комплексного лікуванння хронічного катарального гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом в санаторно-курортних у

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Каладзе Наталія Миколаївна УДК 616.311.2-002-08+616.72-002.77-053.2/.6:615.834 Клініко-імунологічне обгрунтування комплексного лікуванння хронічного катарального гінгівіту у дітей з ревматоїдним артритом в санаторно-курортних умовах 14.01.22 – стоматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового...

Continue Reading

Еколого-дозиметричні моделі опромінювання населення у разі глобальної радіаційної аварії (автореферат)

0 Comment on Еколого-дозиметричні моделі опромінювання населення у разі глобальної радіаційної аварії (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ КОВГАН Леоніла Миколаївна УДК 502.58:504.064.2/.3:614.3:621.039.586 Еколого-дозиметричні моделі опромінювання населення у разі глобальної радіаційної аварії (за досвідом чорнобильської катастрофи) 21.06.01 Екологічна безпека АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук КИЇВ...

Continue Reading

Профілактика слабості пологової діяльності (автореферат)

0 Comment on Профілактика слабості пологової діяльності (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО КУЧЕРОВА МАРІЯ МИХАЙЛІВНА УДК 618.5-007.281-084 Профілактика слабості пологової діяльності 14.01.01 – акушерство і гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Львів – 2005 Дисертацією є рукопис...

Continue Reading

Стан системи гемостазу та імунної реактивності організмуу хворих на нестабільну стенокардію та інфаркт міокарда у поєднанні з хламідофільною інфекцією

0 Comment on Стан системи гемостазу та імунної реактивності організмуу хворих на нестабільну стенокардію та інфаркт міокарда у поєднанні з хламідофільною інфекцією

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ?Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л.ШУПИКА КОПЧАК Леся Миколаївна УДК: 616.12– 009.72+616.127– 005.8– 022– 092– 07:616.983 Стан системи гемостазу та імунної реактивності організмуу хворих на нестабільну стенокардію та інфаркт міокарда у поєднанні з хламідофільною інфекцією...

Continue Reading

Розвиток фізіології нервової системи в україні в 40-60-х роках ХХ століття (автореферат)

0 Comment on Розвиток фізіології нервової системи в україні в 40-60-х роках ХХ століття (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІСТОРІЇ НАУКИ імені Г.М.ДОБРОВА КЛИМЕНКО Людмила Олексіївна УДК 612/ 09 С Розвиток фізіології нервової системи в україні в 40-60-х роках ХХ століття 07.00.07 — історія науки і техніки А В Т...

Continue Reading

Особливості перебігу та діагностики поєднаного ураження нирок туберкульозом та хронічним неспецифічним пієлонефритом (автореферат)

0 Comment on Особливості перебігу та діагностики поєднаного ураження нирок туберкульозом та хронічним неспецифічним пієлонефритом (автореферат)

ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ КРИЖАНОВСЬКИЙ ІВАН ДМИТРОВИЧ УДК 616.61-002.5:616.61-002.2]-036.12-059-07 Особливості перебігу та діагностики поєднаного ураження нирок туберкульозом та хронічним неспецифічним пієлонефритом 14.01.06 –УРОЛОГІЯ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук КИЇВ — 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана...

Continue Reading

Лікування хворих на хронічний катаральний риніт з використанням нестероїдного протизапального препарату (автореферат)

0 Comment on Лікування хворих на хронічний катаральний риніт з використанням нестероїдного протизапального препарату (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ім. проф. О.С. Коломійченка КОБІЦЬКИЙ Михайло Михайлович УДК 616.211-002:616-08 Лікування хворих на хронічний катаральний риніт з використанням нестероїдного протизапального препарату та імуномодуляторів 14.01.19 – оториноларингологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading