МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАДІЧ Алла Всеволодівна УДК 636.082.22/28:57.08 Ранній ембріональний розвиток тварин in vivo і in vitro та біотехнологічні фактори його регуляції 03.00.20.-біотехнологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук м. Біла Церква...

Подробнее

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО ЛЯСОТА ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ УДК 619: 615.375:573.6:636.4 Обгрунтування і розробка превентивних заходів для корекції природної резистентності організму свиней за умов впливу паратипових факторів 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ Лебединський Олександр Сергійович УДК: 577.125:616.153.922:616.089.843: 615.361.36.013.018.1.014.413:57.085.2 Особливості ліпідного обміну у кролів з експериментальною гіперхолестеринемією при алотрансплантації кріоконсервованих гепатоцитів та клітин плодової печінки 03.00.19 – кріобіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ ЛЮБИЙ Віктор Володимирович .. УДК 617.51/.53 — 001.43 — 053.2 — 085.28 — 089 Лікування дітей з укушеними ранами щелепно-лицьової ділянки, які нанесені собаками (клініко-мікробіологічне дослідження) 14.01.22 – стоматологія Автореферат дисертації на...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ЛЮБАРЕЦЬ СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА УДК.616.314-085:616.441-002-036.12-053.6 Характеристика стану твердих тканин зубів та пародонта у дітей з хронічним тиреоїдитом та його фармакологічна корекція 14.01.22 – стоматологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО ЛОМАГА ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ УДК 618.3-06:618.333:616-036.838 Реабілітація та шляхи покращення репродуктивного здоров’я жінок з внутрішньоматковою загибелю плода в анамнезі в умовах природного йодного дефіциту 14.01.01 – акушерство та гінекологія АВТОРЕФЕРАТ...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НАУКОВИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ЛУЦИШИН ЯРИНА БОГДАНІВНА УДК:577.112.385:612:621:612.014.48 Корекція комплексами з l-аргініном морфофункціонального стану яєчників щурів різних вікових груп, які зазнали дії іонізуючого випромінення 03.00.01 – радіобіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМЕНІ І. І. ШМАЛЬГАУЗЕНА Лисецька Тетяна Юріївна УДК 575:597.551.2(477.5) Структура комплексу щипівок родів cobitis і sabanejewia (cypriniformes: cobitidae) басейну середнього Дніпра та р. Сіверський Донець 03.00.08 – зоологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО ЛЕСИК РОМАН БОГДАНОВИЧ УДК 615.012.1:547.79 Синтез та біологічна активність конденсованих і неконденсованих гетероциклічних систем на основі 4-азолідонів 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛИТВИН ОЛЕНА ІВАНІВНА УДК 616-005.8+616.12-009.72]-085.273.5-036.8-07 Вплив антитромботичної терапії на експресію цитокінів у хворих на гострий коронарний синдром 14.01.11 – кардіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків, 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Подробнее
Страница 189 из 837« Первая...102030...187188189190191...200210220...Последняя »