Кінетичні закономірності інгібування лужної фосфатази з кишок теляти l-цистеїном, відновленим глутатіоном і фосфоновими кислотами (автореферат)

0 Comment on Кінетичні закономірності інгібування лужної фосфатази з кишок теляти l-цистеїном, відновленим глутатіоном і фосфоновими кислотами (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ Музичка Оксана Володимирівна УДК 577.152.313 Кінетичні закономірності інгібування лужної фосфатази з кишок теляти l-цистеїном, відновленим глутатіоном і фосфоновими кислотами 02.00.10 – біоорганічна хімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних...

Continue Reading

Розвантаження ділянок підвищеного тиску в лікуванні невропатичної форми синдрому стопи діабетика (автореферат)

0 Comment on Розвантаження ділянок підвищеного тиску в лікуванні невропатичної форми синдрому стопи діабетика (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І.ПИРОГОВА Майструк Сергій Борисович УДК: 616.379-008.64-071-089: 546.284-02 Розвантаження ділянок підвищеного тиску в лікуванні невропатичної форми синдрому стопи діабетика (14.01.03 — хірургія) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Вінниця...

Continue Reading

Дослідження ефективності нового пробіотика „А-бактерину сухого” (автореферат)

0 Comment on Дослідження ефективності нового пробіотика „А-бактерину сухого” (автореферат)

Міністерство охорони здоров’я України Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Максименко Олег Миколайович УДК 5634/617.713-002-085.324.036.8 Дослідження ефективності нового пробіотика „А-бактерину сухого” у комплексному лікуванні кератитів бактеріального походження 14.01.18. – очні хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування диференційованих методів санаторно-курортного лікування хворих на хронічний коліт (автореферат)

0 Comment on Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування диференційованих методів санаторно-курортного лікування хворих на хронічний коліт (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ МАЛИХІНА ТЕТЯНА ІГОРІВНА УДК 616.348-002.2-071-092:615.838.03 Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування диференційованих методів санаторно-курортного лікування хворих на хронічний коліт 14.01.33 — курортологія та фізіотерапія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Хірургічне лікування розривів артеріальних аневризм головного мозку, ускладнених ангіоспазмом (автореферат)

0 Comment on Хірургічне лікування розривів артеріальних аневризм головного мозку, ускладнених ангіоспазмом (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА А.П. РОМОДАНОВА АМН УКРАЇНИ МОРОЗ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ УДК: 616.133.33-007.64-001.5-009.12-089 Хірургічне лікування розривів артеріальних аневризм головного мозку, ускладнених ангіоспазмом 14.01.05 – НЕЙРОХІРУРГІЯ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ –...

Continue Reading

Особливості діагностики і лікування кашльового варіанту бронхіальної астми (автореферат)

0 Comment on Особливості діагностики і лікування кашльового варіанту бронхіальної астми (автореферат)

АКАДЕМIЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАІНИ IНСТИТУТ ФТИЗIАТРIІ I ПУЛЬМОНОЛОГIІ ім. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО Мартин Марія Богданівна УДК: 616.248-008.41-07-085.001.5 Особливості діагностики і лікування кашльового варіанту бронхіальної астми 14.01.27 — пульмонологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2004 Дисертацією...

Continue Reading

Обґрунтування ролі та місця лапароскопії в діагностиці і лікуванні гострих хірургічних захворювань та травм живота (автореферат)

0 Comment on Обґрунтування ролі та місця лапароскопії в діагностиці і лікуванні гострих хірургічних захворювань та травм живота (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІЩЕНКО Микола Васильович УДК: 616.381-072.1-089-07-08 Обґрунтування ролі та місця лапароскопії в діагностиці і лікуванні гострих хірургічних захворювань та травм живота 14.01.03 — хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук...

Continue Reading

Вплив етанолу на властивості Na+,K+-АТР-ази кори головного мозку щурів (автореферат)

0 Comment on Вплив етанолу на властивості Na+,K+-АТР-ази кори головного мозку щурів (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна МІЩУК ДАР’Я ОЛЕГІВНА УДК 577.152.361 Вплив етанолу на властивості Na+,K+-АТР-ази кори головного мозку щурів 03.00.04 – біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ — 2004 Дисертацією є...

Continue Reading

Патоморфоз пастерельозу свиней (автореферат)

0 Comment on Патоморфоз пастерельозу свиней (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛІСОВА Вікторія Вікторівна УДК 619:616.98:579.843.95:636.4 Патоморфоз пастерельозу свиней 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук КИЇВ – 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету...

Continue Reading

Маргінальна особистість як предмет соціально-філософського аналізу (автореферат)

0 Comment on Маргінальна особистість як предмет соціально-філософського аналізу (автореферат)

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАСЛОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ УДК 17.023.31 Маргінальна особистість як предмет соціально-філософського аналізу 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук КИЇВ – 2004 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading