Комунікативні стратегії ввічливості у стереотипній мовленнєвій поведінці вікторіанської жінки (автореферат)

0 Comment on Комунікативні стратегії ввічливості у стереотипній мовленнєвій поведінці вікторіанської жінки (автореферат)

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Н. КАРАЗІНА МОРОЗОВА ІРИНА ІГОРІВНА УДК 811.111’42 Комунікативні стратегії ввічливості у стереотипній мовленнєвій поведінці вікторіанської жінки Спеціальність 10.02.04 – германські мови Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Харків – 2004 Дисертацією є рукопис. Робота...

Continue Reading

Диференційний підхід до ведення жінок з доброякісними пухлинами матки у віддаленому післяопераційному періоді (автореферат)

0 Comment on Диференційний підхід до ведення жінок з доброякісними пухлинами матки у віддаленому післяопераційному періоді (автореферат)

Міністерство охорони здоров’я України Вінницький НАцІОНАЛЬНИЙ медичний університет ім. М.І.Пирогова МАРЦИНКОВСЬКА ВІОЛЕТТА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 618.14:618.714:616-006.3 Диференційний підхід до ведення жінок з доброякісними пухлинами матки у віддаленому післяопераційному періоді 14.01.01 – Акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Діагностика, профілактика та лікування системних порушень кісткової маси у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозуючий спондилоартрит (автореферат)

0 Comment on Діагностика, профілактика та лікування системних порушень кісткової маси у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозуючий спондилоартрит (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ім. акад. М.Д.Стражеска МАСИК Олексій Михайлович УДК: 616.71/.721-002.77-039.38:616.71-007.234-008.9]-07/-08 Діагностика, профілактика та лікування системних порушень кісткової маси у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозуючий спондилоартрит 14.01.12 – ревматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора...

Continue Reading

Оптимізація структурно-функціональної моделі служби медико-соціальної експертизи україни (обгрунтування та реалізація) (автореферат)

0 Comment on Оптимізація структурно-функціональної моделі служби медико-соціальної експертизи україни (обгрунтування та реалізація) (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л.ШУПИКА МАРУНИЧ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ УДК 616-036.86:614.2:61 Оптимізація структурно-функціональної моделі служби медико-соціальної експертизи україни (обгрунтування та реалізація) 14.02.03 — соціальна медицина АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ...

Continue Reading

Застосування дозованого бігу і дихальних вправ у фізичному вихованні дошкільнят, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання (автореферат)

0 Comment on Застосування дозованого бігу і дихальних вправ у фізичному вихованні дошкільнят, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання (автореферат)

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Мятига Олена Миколаївна УДК 796.422-053.2/5 Застосування дозованого бігу і дихальних вправ у фізичному вихованні дошкільнят, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання 24.00.02 — Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...

Continue Reading

Функціональний стан еозинофілів і базофілів крові хворих на бронхіальну астму та особливості його змін в умовах застосування імунокоригуючих препараті

0 Comment on Функціональний стан еозинофілів і базофілів крові хворих на бронхіальну астму та особливості його змін в умовах застосування імунокоригуючих препараті

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Матвієнко Юлія Олександрівна УДК 616.248-085:615.37:611-018.5.001.6 Функціональний стан еозинофілів і базофілів крові хворих на бронхіальну астму та особливості його змін в умовах застосування імунокоригуючих препаратів 03.00.09 — імунологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Оптимізація та обгрунтування лапароскопічної холецистектомії у хворих на гострий холецистит (автореферат)

0 Comment on Оптимізація та обгрунтування лапароскопічної холецистектомії у хворих на гострий холецистит (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ tc «МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» ТЕРНОПІЛЬСЬКА державна МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ім. І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОРОЗ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ УДК: 616.366-089.87-072.1]-08-035 Оптимізація та обгрунтування лапароскопічної холецистектомії у хворих на гострий холецистит 14.01.03 – хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування глутаргіну при алкогольній хворобі печінки (автореферат)

0 Comment on Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування глутаргіну при алкогольній хворобі печінки (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського НЕВОЙТ Ганна Володимирівна УДК 616.36 – 002: 615.27.52 Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування глутаргіну при алкогольній хворобі печінки 14.01.02 – внутрішні хвороби автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Функціональний стан системи ейкозаноїдів у хворих на псоріаз, комплексне їх лікування із застосуванням ейкозамодулюючої терапії (автореферат)

0 Comment on Функціональний стан системи ейкозаноїдів у хворих на псоріаз, комплексне їх лікування із застосуванням ейкозамодулюючої терапії (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Інститут дерматології та венерології АМН України МУАТ АБДЕЛЬ ДЖАФФАР КАМЕЛЬ АЛАВНЕХ УДК 616.517-085.262.1]:547.295.96 Функціональний стан системи ейкозаноїдів у хворих на псоріаз, комплексне їх лікування із застосуванням ейкозамодулюючої терапії 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби Автореферат дисертації...

Continue Reading

Особливості анатомії щитоподібної залози осіб Прикарпатського регіону (автореферат)

0 Comment on Особливості анатомії щитоподібної залози осіб Прикарпатського регіону (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ МОТА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА УДК 616.441-091-073/477.8/ Особливості анатомії щитоподібної залози осіб Прикарпатського регіону 14.03.01 – нормальна анатомія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук КИЇВ – 2004 Дисертацією...

Continue Reading