Порівняльна оцінка операції депорталізації та пересадки культур клітин підшлункової залози при цукровому діабеті (експеримен-тальне дослідження) (авто

0 Comment on Порівняльна оцінка операції депорталізації та пересадки культур клітин підшлункової залози при цукровому діабеті (експеримен-тальне дослідження) (авто

ІНСТИТУТ НЕВІДКЛАДНОЇ І ВІДНОВНОЇ ХІРУРГІЇ ІМ. В.К. ГУСАКА АМН УКРАЇНИ МИХАЙЛІЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ УДК 616.379-008.64.089-06 Порівняльна оцінка операції депорталізації та пересадки культур клітин підшлункової залози при цукровому діабеті (експериментальне дослідження) 14.01.03 – хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Лікування панкреонекрозу (автореферат)

0 Comment on Лікування панкреонекрозу (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МАРТИНОВСЬКИЙ Олександр Іванович УДК 616.37 — 002 — 07 — 085 — 089 Лікування панкреонекрозу 14.01.03 — хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук ЗАПОРІЖЖЯ-2004 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading

Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та пере-ломовивихами дистального відділу кісток передпліччя (автореферат)

0 Comment on Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та пере-ломовивихами дистального відділу кісток передпліччя (автореферат)

Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка АМН України МАКАРОВ Василь Борисович УДК 617.57-007.5-089 Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та переломовивихами дистального відділу кісток передпліччя 14.01.21 – травматологія та ортопедія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Інформаційні технології синтезу автоматизованих систем управління енергоактивними об’єктами (автореферат)

0 Comment on Інформаційні технології синтезу автоматизованих систем управління енергоактивними об’єктами (автореферат)

Державний комітет зв’язку та інформатизації України Національна академія наук України Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури На правах рукопису МЕДИКОВСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ Інформаційні технології синтезу автоматизованих систем управління енергоактивними об’єктами 05.13.06 — Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології Автореферат дисертації...

Continue Reading

Шляхи вдосконалення лікування гострого холециститу у пацієнтів з високим операційним ризиком (експериментально-клінічне дослідження) (автореферат)

0 Comment on Шляхи вдосконалення лікування гострого холециститу у пацієнтів з високим операційним ризиком (експериментально-клінічне дослідження) (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім.П.Л.ШУПИКА МОХАМЕД ХАССОН САЛЕМ ХАССОН УДК 616.366-002-089-(001.6) Шляхи вдосконалення лікування гострого холециститу у пацієнтів з високим операційним ризиком (експериментально-клінічне дослідження) 14.01.03 – хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Статистичні ефекти та оптимальна обробка сигналів у магнітнорезонансній і проективній томографії (автореферат)

0 Comment on Статистичні ефекти та оптимальна обробка сигналів у магнітнорезонансній і проективній томографії (автореферат)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Нетреба Андрій В’ячеславович УДК 537.635:616-073.7 Статистичні ефекти та оптимальна обробка сигналів у магнітнорезонансній і проективній томографії 01.04.03 – радіофізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ-2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Continue Reading

Роль іонів кальцію, калію, натрію і транспортних атфаз у збереженні біологічної повноцінності сперматозоїдів (автореферат)

0 Comment on Роль іонів кальцію, калію, натрію і транспортних атфаз у збереженні біологічної повноцінності сперматозоїдів (автореферат)

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН УААН МАКСИМ’ЮК ГАННА ВАСИЛІВНА УДК 612.616.2.015.7 Роль іонів кальцію, калію, натрію і транспортних атфаз у збереженні біологічної повноцінності сперматозоїдів 03.00.04 – біохімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Львів – 2004 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading

Оцінка впливу забруднених зливових вод з поверхні автомобільних доріг на навколишнє середовище (автореферат)

0 Comment on Оцінка впливу забруднених зливових вод з поверхні автомобільних доріг на навколишнє середовище (автореферат)

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ Мостепан Олена Володимирівна УДК 504.058 Оцінка впливу забруднених зливових вод з поверхні автомобільних доріг на навколишнє середовище Спеціальність 21.06.01-екологічна безпека Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2004 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading

Комунікаційна природа легітимаційних процесів (автореферат)

0 Comment on Комунікаційна природа легітимаційних процесів (автореферат)

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО НІКОЛКО МІЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК: 172.1:316.28 Комунікаційна природа легітимаційних процесів 09.00.03. — Соціальна філософія та філософія історії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Сімферополь 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Таврійському...

Continue Reading

Клонування гена та характеристика білка-партнера протеїнкінази рибосомного білка s6 коензим а-синтази (автореферат)

0 Comment on Клонування гена та характеристика білка-партнера протеїнкінази рибосомного білка s6 коензим а-синтази (автореферат)

Національна академія наук України Інститут молекулярної біології та генетики НЕМАЗАНИЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ УДК 577.218 577.217 Клонування гена та характеристика білка-партнера протеїнкінази рибосомного білка s6 коензим а-синтази 03.00.03 — молекулярна бiологiя АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата бiологiчних наук КИЇВ...

Continue Reading