Спільні механізми розвитку патологічних змін в окремих відділах системи травлення (автореферат)

0 Comment on Спільні механізми розвитку патологічних змін в окремих відділах системи травлення (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ Непорада Каріне Степанівна УДК 616.3 : 577.1 Спільні механізми розвитку патологічних змін в окремих відділах системи травлення 14.03.04 – патологічна фізіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ...

Continue Reading

Становлення і топографо-анатомічні взаємовідношення стінок носа із суміжними структурами в постнатальному онтогенезі людини (автореферат)

0 Comment on Становлення і топографо-анатомічні взаємовідношення стінок носа із суміжними структурами в постнатальному онтогенезі людини (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАКАР Богдан Григорович УДК 611.21+611.216] 013 Становлення і топографо-анатомічні взаємовідношення стінок носа із суміжними структурами в постнатальному онтогенезі людини 14.03.01 — нормальна анатомія А в т о р е ф е р...

Continue Reading

Процес вільнорадикального перекисного окислення ліпідів та активність антиоксидантної системи при впливі свинцю (експериментальні та виробничі дослідж

0 Comment on Процес вільнорадикального перекисного окислення ліпідів та активність антиоксидантної системи при впливі свинцю (експериментальні та виробничі дослідж

ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ МЕЛЬНИК ЮЛІЯ ПЕТРІВНА УДК 613.6+615.9+546.81:577.1 Процес вільнорадикального перекисного окислення ліпідів та активність антиоксидантної системи при впливі свинцю (експериментальні та виробничі дослідження) 14.02.01-Гігієна Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ –...

Continue Reading

Гормонально-цитокіновий профіль при порушенні процесу допологової перебудови та шляхи його корекції (автореферат)

0 Comment on Гормонально-цитокіновий профіль при порушенні процесу допологової перебудови та шляхи його корекції (автореферат)

Харківський державний медичний університет Муризіна Ірина Юріївна УДК 618.514.7-084-089.843:[611.013.85:576.8.095.15 Гормонально-цитокіновий профіль при порушенні процесу допологової перебудови та шляхи його корекції 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2004 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading

Роль та місце 13 С-метацетинового дихального тесту в діагностиці хронічних дифузних захворювань печінки (автореферат)

0 Comment on Роль та місце 13 С-метацетинового дихального тесту в діагностиці хронічних дифузних захворювань печінки (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ Міхньова Наталія Миколаївна УДК: 616.36-036.81:612.354.3:612.233 Роль та місце 13 С-метацетинового дихального тесту в діагностиці хронічних дифузних захворювань печінки 14.01.02 – Внутрішні хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Моделювання процесів управління в медичних установах в умовах переходу до ринку (автореферат)

0 Comment on Моделювання процесів управління в медичних установах в умовах переходу до ринку (автореферат)

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Маншилін Кирило Миколайович УДК 519.876.2 Моделювання процесів управління в медичних установах в умовах переходу до ринку Спеціальність 08.03.02 – Економіко-математичне моделювання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Донецьк – 2004 Дисертацією є рукопис. Робота...

Continue Reading

Структурно-функціональний стан міокарда лівого шлуночка серця та можливості його корекції лозартаном і небівололом у хворих на стенокардію напруги у п

0 Comment on Структурно-функціональний стан міокарда лівого шлуночка серця та можливості його корекції лозартаном і небівололом у хворих на стенокардію напруги у п

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ SYMBOL 162 \f «Symbol» \s 14 ў Я УКРАЇНИ дніпропетровська державна медична академія АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ МОРОЗОВА ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА УДК: 616.12.-009.72+616.12-008.331.1]-085 Структурно-функціональний стан міокарда лівого шлуночка серця та можливості його корекції лозартаном і небівололом...

Continue Reading

Анемія вагітних: патогенез, профілактика, лікування, прогнозування ускладнень та шляхи їх попередження (автореферат)

0 Comment on Анемія вагітних: патогенез, профілактика, лікування, прогнозування ускладнень та шляхи їх попередження (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ МАКАРЧУК Оксана Михайлівна УДК 618.3-06+617-072.7+616-08.06+618.5 Анемія вагітних: патогенез, профілактика, лікування, прогнозування ускладнень та шляхи їх попередження 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук...

Continue Reading

Пастерельоз свиней. Розробка нових засобів діагностики і специфічної профілактики (автореферат)

0 Comment on Пастерельоз свиней. Розробка нових засобів діагностики і специфічної профілактики (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАЗУР ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА УДК 619:616.98:579.843.95 Пастерельоз свиней. Розробка нових засобів діагностики і специфічної профілактики 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія та вірусологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук КИЇВ — 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана...

Continue Reading

Формування і функціонування сучасної Іранскої сім’ї як соціального інституту (автореферат)

0 Comment on Формування і функціонування сучасної Іранскої сім’ї як соціального інституту (автореферат)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Мусаві Сеєд Камаледдін УДК [316.656.2(55)] (048) формування і функціонування сучасної Іранскої сім’ї як соціального інституту 22.00.03- соціальна структура та соціальні відносини АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Київ-2004 Дисертацією є рукопис...

Continue Reading