АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ІМЕНІ Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО КОМАРИЦЯ ОРЕСТ ЙОСИФОВИЧ УДК 616.36–002.2–022:616.157.915–07 Діагностичне і прогностичне значення відхилень у метаболізмі холестеролу в хворих на хронічні вірусні гепатити 14.01.13 – інфекційні хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Інститут дерматології та венерології КОПАНИЦЯ ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА УДК 616.5-616.594; 616-53-002.225-08 Обгрунтування патогенетичної терапії хвороб сальних залоз у жінок в перименопаузальному періоді 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ КУБРАК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 616.895.8:618.17 – 008.14 – 085.851 Подружня дезадаптація при параноїдній шизофренії у жінок у період ремісії та її психокорекція 14.01.16 – психіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ СІМ’Ї КРАВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ УДК 616.032-616.728.2 Оптимізація ранньої діагностики хвороби пертеса у дітей 14.01.10 — педіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Подробнее

Міністерство освіти і науки України Національний університет “Львівська політехніка” КОЖУХАР Олександр Теофанович УДК 621.385:616.31 Некогерентні випромінювачі з просторово зосередженими керованими потоками діагностично-лікувального застосування Спеціальність 05.11.17-Біологічні та медичні прилади і системи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ На правах рукопису Кітура Оксана Євгенівна УДК: 616.12-008.46-053:615.225.1 Вікові особливості переносності та ефективності бета-адреноблокаторів у хворих із застійною серцевою недостатністю 14.01.11- Кардіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УДК 619:615.9:632.95:636.085 КУЦАН ОЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ Експериментально-теоретичне обґрунтування та розробка токсико-гігієнічних регламентів піретроїдних пестицидів і їх комбінацій з фосфорорганічними сполуками в кормах для тварин 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія АВТОРЕФЕРАТ...

Подробнее

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО Кустовський Сергій Миколайович УДК 377.1:37.02:371.315:378(477) Дидактичні умови організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів у вищих навчальних закладах 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук...

Подробнее

ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ КЛИМЕНКО ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ УДК 616.65-002+616-018-08:615.015.32 Наукове обгрунтування застосування методів альтернативної терапії в комплексному лікуванні хворих на хронічний простатит 14.01.06 — урологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ — 2005 Дисертацією є рукопис....

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ ім. О.О.КОВАЛЕВСЬКОГО К Р И В Е Н КО О л ь г а В а л е р і ї в н а УДК 551.464.6: 574.583 (262.5) Динаміка витрачання неорганічних сполук...

Подробнее
Страница 18 из 837« Первая...10...1617181920...304050...Последняя »