Рентгенохірургічне лікування оклюзійних уражень артерій нижніх кінцівок в стадії критичної ішемії (автореферат)

0 Comment on Рентгенохірургічне лікування оклюзійних уражень артерій нижніх кінцівок в стадії критичної ішемії (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ Почечуєв Анатолій Михайлович УДК 616.01 – 008; 331.1 – 089 Рентгенохірургічне лікування оклюзійних уражень артерій нижніх кінцівок в стадії критичної ішемії 14.01.03 – хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Патогенетичне обгрунтування корекції метаболічних, імунологічних і нейрогормональних порушень в лікуванні хворих на ускладнені форми увеїтів (авторефе

0 Comment on Патогенетичне обгрунтування корекції метаболічних, імунологічних і нейрогормональних порушень в лікуванні хворих на ускладнені форми увеїтів (авторефе

ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА АМН УКРАЇНИ ПАНЧЕНКО Микола Володимирович УДК: 617.723-002-06:616.831.45-092:612.015.11]08.039.76 Патогенетичне обгрунтування корекції метаболічних, імунологічних і нейрогормональних порушень в лікуванні хворих на ускладнені форми увеїтів 14.01.18 – очні хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Continue Reading

Тактика лікування постраждалих з ушкодженнями таза та стегна в гострому періоді травми (автореферат)

0 Comment on Тактика лікування постраждалих з ушкодженнями таза та стегна в гострому періоді травми (автореферат)

ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА М.І. СИТЕНКА АМН УКРАЇНИ Оксимець Віталій Михайлович УДК 616.728.2-089 Тактика лікування постраждалих з ушкодженнями таза та стегна в гострому періоді травми 14.01.21 — травматологія та ортопедія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Морфологічні аспекти застосування лазерного випромінювання у комплексній корекції загоєння виразки дванадцятипалої кишки (автореферат)

0 Comment on Морфологічні аспекти застосування лазерного випромінювання у комплексній корекції загоєння виразки дванадцятипалої кишки (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О. О. Богомольця ПОДЗОРОВА Алла Вікторівна УДК 616. 342. 8-009.85 Морфологічні аспекти застосування лазерного випромінювання у комплексній корекції загоєння виразки дванадцятипалої кишки 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Continue Reading

Особливості взаємодії мікро- і макросимбіонтів в системі діазотрофи — небобова рослина (автореферат)

0 Comment on Особливості взаємодії мікро- і макросимбіонтів в системі діазотрофи — небобова рослина (автореферат)

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ НАДКЕРНИЧНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 631.461.5:576.851:155 Особливості взаємодії мікро- і макросимбіонтів в системі діазотрофи — небобова рослина 03.00.16 — екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук КИЇВ — 2004 Дисертацією...

Continue Reading

Вплив інгібіторів аніонного транспорту і модифікаторів мембрани на постгіпертонічний лізис еритроцитів (автореферат)

0 Comment on Вплив інгібіторів аніонного транспорту і модифікаторів мембрани на постгіпертонічний лізис еритроцитів (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ Олійник Ольга Олександрівна УДК: 57.043:612.111:352.462 Вплив інгібіторів аніонного транспорту і модифікаторів мембрани на постгіпертонічний лізис еритроцитів 03.00.19 — кріобіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Харків – 2004...

Continue Reading

Оптимізація комплексного лікування гострих гнійно-запальних за-хворювань м’яких тканин (автореферат)

0 Comment on Оптимізація комплексного лікування гострих гнійно-запальних за-хворювань м’яких тканин (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. І. ПИРОГОВА ПРЕВАР АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ УДК 616 ? 059 — 089 : 616 ? 002.3 : 616 ? 018 Оптимізація комплексного лікування гострих гнійно-запальних захворювань м’яких тканин 14.01.03-ХІРУРГІЯ АВТОРЕФЕРАТ дисертації...

Continue Reading

Значення генетичних факторів у виникненні та клінічному перебігу колоректального раку (автореферат)

0 Comment on Значення генетичних факторів у виникненні та клінічному перебігу колоректального раку (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ім.Р.Є.КАВЕЦЬКОГО ОЛІЙНІЧЕНКО ГЕННАДІЙ ПЕТРОВИЧ УДК 616.345-006.6-089:616-056.7 Значення генетичних факторів у виникненні та клінічному перебігу колоректального раку 14.01.07-онкологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ-2004 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading

Структура і динаміка ставлення населення України до екологічних проблем (автореферат)

0 Comment on Структура і динаміка ставлення населення України до екологічних проблем (автореферат)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Потабенко Марія Володимирівна УДК 316.334.5:504(477) Структура і динаміка ставлення населення України до екологічних проблем 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Київ-2004 Дисертацією є рукопис...

Continue Reading

Патогенетичні аспекти хронічної плацентарної недостатності при затримці розвитку плода та методи їх корекції (автореферат)

0 Comment on Патогенетичні аспекти хронічної плацентарної недостатності при затримці розвитку плода та методи їх корекції (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО ПАХАРЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА УДК: 618.36+616-005+618.232+618.36-001.8+618.33+616-085 Патогенетичні аспекти хронічної плацентарної недостатності при затримці розвитку плода та методи їх корекції 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Continue Reading