Спадковий фактор і біологічні особливості пухлинного росту у хворих на рак яєчника (автореферат)

0 Comment on Спадковий фактор і біологічні особливості пухлинного росту у хворих на рак яєчника (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ІМ.Р.Є.КАВЕЦЬКОГО НОВАК ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА УДК: 616-006:618.11:575.1:576.385.5 Спадковий фактор і біологічні особливості пухлинного росту у хворих на рак яєчника 14.01.07 – онкологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Злагода як феномен життєдіяльноcті суспільства (автореферат)

0 Comment on Злагода як феномен життєдіяльноcті суспільства (автореферат)

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Ніколенко Вадим Вікторович УДК 316.32 Злагода як феномен життєдіяльноcті суспільства Спеціальність 22.00.01 – теорія та історія соціології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Харків – 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Continue Reading

Властивості психофізіологічних функцій людини в умовах переробки інформації різного ступеню складності та їх роль в успішності операторської діяльност

0 Comment on Властивості психофізіологічних функцій людини в умовах переробки інформації різного ступеню складності та їх роль в успішності операторської діяльност

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ОПАНАСЕНКО ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ УДК 612.821:004.442.442 Властивості психофізіологічних функцій людини в умовах переробки інформації різного ступеню складності та їх роль в успішності операторської діяльності 14.02.01. – Гігієна Автореферат дисертації на...

Continue Reading

Ендометрит і піометра сук (клініко-експериментальні дані) (автореферат)

0 Comment on Ендометрит і піометра сук (клініко-експериментальні дані) (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОМЕЛЯНЕНКО Микола Миколайович УДК 619:618.577.861.1 Ендометрит і піометра сук (клініко-експериментальні дані) 16.00.07 – ветеринарне акушерство Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Київ 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів...

Continue Reading

Оцінка ефективності бактерицидної дії дезінфікуючих препаратів на мікобактерії (автореферат)

0 Comment on Оцінка ефективності бактерицидної дії дезінфікуючих препаратів на мікобактерії (автореферат)

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ Пономаренко Геннадій Володимирович УДК 619:616.98:579.873.21:614.48 Оцінка ефективності бактерицидної дії дезінфікуючих препаратів на мікобактерії 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія та вірусологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Харків —...

Continue Reading

Комплексне лікування хворих на поширений нерезектабельний рак підшлункової залози із застосуванням внутрішньоартеріальної хіміотерапії та променевої т

0 Comment on Комплексне лікування хворих на поширений нерезектабельний рак підшлункової залози із застосуванням внутрішньоартеріальної хіміотерапії та променевої т

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ ОСИНСЬКИЙ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ УДК 613.37 – 006.6 – 08: 615.28 + 615.849.5 Комплексне лікування хворих на поширений нерезектабельний рак підшлункової залози із застосуванням внутрішньоартеріальної хіміотерапії та променевої терапії 14.01.07 – онкологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на...

Continue Reading

Алелопатично активні сполуки бур\’янів та наукові принципи розро-бки фіторегуляторів (автореферат)

0 Comment on Алелопатично активні сполуки бур\’янів та наукові принципи розро-бки фіторегуляторів (автореферат)

Інститут агроекології та біотехнології української академії аграрних наук ОРЕЛ Леонід Васильович УДК 581.5:615.53:632.51:632.937 Алелопатично активні сполуки бур’янів та наукові принципи розробки фіторегуляторів Спеціальність:03.00.16 – екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук Київ — 2004 Дисертацією є рукопис...

Continue Reading

Розробка тест–системи на основі імуноферментного аналізу для визначення антитіл проти вірусу сказу у сироватці крові тварин (автореферат)

0 Comment on Розробка тест–системи на основі імуноферментного аналізу для визначення антитіл проти вірусу сказу у сироватці крові тварин (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Новіцька Ольга Володимирівна УДК 619:578.824.11:57.083 Розробка тест–системи на основі імуноферментного аналізу для визначення антитіл проти вірусу сказу у сироватці крові тварин 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія та вірусологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Київ...

Continue Reading

Система моніторингу, контролю і профілактики токсикоінфекцій сальмонельозної та ешерихіозної етіологій (автореферат)

0 Comment on Система моніторингу, контролю і профілактики токсикоінфекцій сальмонельозної та ешерихіозної етіологій (автореферат)

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО ОЛІЙНИК ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА УДК 619:616.98:579.842.14 Система моніторингу, контролю і профілактики токсикоінфекцій сальмонельозної та ешерихіозної етіологій 16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук Львів — 2004 Дисертацією...

Continue Reading

Методичне забезпечення оперативного та тематичного контролю в умовах особистісно орієнтованого навчання фізики (автореферат)

0 Comment on Методичне забезпечення оперативного та тематичного контролю в умовах особистісно орієнтованого навчання фізики (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. Драгоманова НІКОЛАЄВ Олексій Михайлович УДК 53 (07) +372.853 Методичне забезпечення оперативного та тематичного контролю в умовах особистісно орієнтованого навчання фізики 13.00.02 – теорія та методика навчання фізики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних...

Continue Reading