МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Савіна Майя Василівна УДК 616.831-005-02:616.24-036.12 Особливості гіпертензивної дисциркуляторної енцефалопатії на тлі хронічних обструктивних захворювань легень 14.01.15 – нервові хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків — 2004...

Подробнее

Міністерство охорони здоров’я України КИЇВСКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л.ШУПИКА Сятиня Михайло Лукович УДК 615.1 : 614.27 : 339.138 (477) Теоретичні та організаційно-технологічні основи лікарського забезпечення населення за умов реформування фармацевтичної галузі 15.00.01 — технологія ліків та організація фармацевтичної...

Подробнее

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН УААН СТОЛЯР ОКСАНА БОРИСІВНА УДК 577.352.38:577.64 Роль металотіонеїнів в детоксикації йонів міді, цинку, марганцю та свинцю в організмі прісноводних риб і молюсків 03.00.04 – біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Львів – 2004...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ШУШКІВСЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА УДК:633.63:632.768/.934(477.41) Біологія щитоносок бурякового агробіоценозу та обгрунтування захисних заходів проти них в умовах центрального лісостепу україни 16.00.10 – ентомологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ–2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана...

Подробнее

національна академія наук україни інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Смикун наталія василівна удк 579.26:(631.461+661.16(:620.193.92+620.197.3 Роль мікроорганізмів техногенно забруднених ґрунтів в біопошкодженні сталі 03.00.07 — мікробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук київ – 2004 Дисертацією...

Подробнее

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ШЕПІТЬКО Костянтин Володимирович УДК 616.12-009.72-08.014.425. Вплив кріоконсервованої фетоплацентарної тканини на перебіг стабільної стенокардії напруги 14.01.11. – кардіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Українській...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ім. І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО ШИМКІВ ОКСАНА ДМИТРІВНА УДК 616.831- 005.4-092 Онтогенетичні аспекти окремих ланок патогенезу ішемічних ушкоджень гіпокампа щурів 14.03.04 ( патологічна фізіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Тернопіль —...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ СИТНИК Катерина Сергіївна УДК 577.21 + 582.926 + 581.174 Розробка модельної системи отримання транспластомних рослин на прикладі представників родини пасльонових 03.00.20 – біотехнологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

Харківський національний університет радіоелектроніки Смеляков Кирило Сергійович УДК 519.67 + 681.5 Моделі та методи сегментації границь зображень нерегулярного вигляду на основі адаптивних масок 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків...

Подробнее

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н. КАРАЗІНА Мещерякова Оксана Петрівна УДК 577.34 Математичне моделювання процесів виникнення радіаційних пошкоджень днк клітини і їх репарації 03.00.02 – біофізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Харків — 2005 Дисертацією є рукопис...

Подробнее
Страница 162 из 837« Первая...102030...160161162163164...170180190...Последняя »