Інфузорії планктону прибережної зони та лиманів північно-західної частини чорного моря (автореферат)

0 Comment on Інфузорії планктону прибережної зони та лиманів північно-західної частини чорного моря (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ ім. О. О. КОВАЛЕВСЬКОГО КУРІЛОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ УДК 593.17.574.583 (26).262.5 (05) Інфузорії планктону прибережної зони та лиманів північно-західної частини чорного моря 03.00.17 — гідробіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних...

Continue Reading

Дисфункція ендотелію, зміни добового профілю артеріального тиску, кардіогемодинаміки у хворих на гострий коронарний синдром без елевації сегмента st н

0 Comment on Дисфункція ендотелію, зміни добового профілю артеріального тиску, кардіогемодинаміки у хворих на гострий коронарний синдром без елевації сегмента st н

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кисельов Сергій Михайлович УДК: 616.127-005.8+616.12-008.331.1]-06: 616-018.74:616.12-005]-073.7“52”-085 Дисфункція ендотелію, зміни добового профілю артеріального тиску, кардіогемодинаміки у хворих на гострий коронарний синдром без елевації сегмента st на електрокардіограмі з артеріальною гіпертензією та їх медикаментозна...

Continue Reading

Стан вегетативного гомеостазу та система лікувально-реабілітаційних заходів у дітей із затяжними бронхо-легеневими захворюваннями (автореферат)

0 Comment on Стан вегетативного гомеостазу та система лікувально-реабілітаційних заходів у дітей із затяжними бронхо-легеневими захворюваннями (автореферат)

ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Курець Олександра Олександрівна УДК: 616.839-071:616.233/.24 – 053/.2 Стан вегетативного гомеостазу та система лікувально-реабілітаційних заходів у дітей із затяжними бронхо-легеневими захворюваннями 14.01.10 – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Клініко-експериментальні аспекти лікування глибокого карієсу сучасними пломбувальними матеріалами (автореферат)

0 Comment on Клініко-експериментальні аспекти лікування глибокого карієсу сучасними пломбувальними матеріалами (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ іменi О.О.БОГОМОЛЬЦЯ КОНОНОВА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА УДК 616.314-002-08-085-7 Клініко-експериментальні аспекти лікування глибокого карієсу сучасними пломбувальними матеріалами 14.01.22. — стоматологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ — 2005 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading

Патологія вуха та стан слухового аналізатора у дітей із природженим незрощенням піднебіння (автореферат)

0 Comment on Патологія вуха та стан слухового аналізатора у дітей із природженим незрощенням піднебіння (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ІМ. ПРОФ. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА КІЦЕРА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 616.282.7:616.315-002.254-053.2 Патологія вуха та стан слухового аналізатора у дітей із природженим незрощенням піднебіння 14.01.19 — оториноларингологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ...

Continue Reading

Механізми виникнення та прояви втоми у хворих на розсіяний склероз, методи діагностики та лікування (автореферат)

0 Comment on Механізми виникнення та прояви втоми у хворих на розсіяний склероз, методи діагностики та лікування (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА Копчак Оксана Олегівна УДК:616.8-009.17-092:616.832-004.2?-07-08 Механізми виникнення та прояви втоми у хворих на розсіяний склероз, методи діагностики та лікування 14.01.15-нервові хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Клініко-біомеханічне обгрунтування малоінвазивного блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу при лікуванні переломів кісток гомілки т

0 Comment on Клініко-біомеханічне обгрунтування малоінвазивного блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу при лікуванні переломів кісток гомілки т

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ КОВАЛЬЧУК ПЕТРО ЄВГЕНОВИЧ УДК 617.584 – 089.84 Клініко-біомеханічне обгрунтування малоінвазивного блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу при лікуванні переломів кісток гомілки та їх наслідків 14.01.21 – травматологія та ортопедія Автореферат дисертації на здобуття наукового...

Continue Reading

Зміна рівня нервовоспецифічних білків під впливом експериментального соматогенного болю та фармакокорекції (автореферат)

0 Comment on Зміна рівня нервовоспецифічних білків під впливом експериментального соматогенного болю та фармакокорекції (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ім. О.В. ПАЛЛАДІНА Козубенко Наталія Василівна УДК 612.82-884 + 577.112 Зміна рівня нервовоспецифічних білків під впливом експериментального соматогенного болю та фармакокорекції 03.00.04 – біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ...

Continue Reading

Особливості хронічного генералізованого пародонтиту та його лікування у жінок з гіпоестрогенемією (автореферат)

0 Comment on Особливості хронічного генералізованого пародонтиту та його лікування у жінок з гіпоестрогенемією (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА УДК: 616.314.17-008.1-055.2 + 616.43+ 616-08 Особливості хронічного генералізованого пародонтиту та його лікування у жінок з гіпоестрогенемією 14.01.22 — стоматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Полтава...

Continue Reading

Феномен глобалізації: концептуальні виміри, інституціональні структури та геоісторична динаміка (автореферат)

0 Comment on Феномен глобалізації: концептуальні виміри, інституціональні структури та геоісторична динаміка (автореферат)

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. Каразіна Крисенко Олексій Володимирович УДК 141.7:316.32 Феномен глобалізації: концептуальні виміри, інституціональні структури та геоісторична динаміка Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Харків – 2005...

Continue Reading