Перинатальний ризик, діагностика та лікування герпетичної інфекції у новонароджених (автореферат)

0 Comment on Перинатальний ризик, діагностика та лікування герпетичної інфекції у новонароджених (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО СЮРХА ЮЛІЯ ПЕТРІВНА УДК:616.523-053.31-07-08:615.8 Перинатальний ризик, діагностика та лікування герпетичної інфекції у новонароджених 14.01.10 – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук ЛЬВІВ — 2004 Дисертацією є...

Continue Reading

Підвищення ефективності лікування хворих на уросепсис шляхом корекції перекисного окислення ліпідів (клініко-експериментальне дослідження) (авторефера

0 Comment on Підвищення ефективності лікування хворих на уросепсис шляхом корекції перекисного окислення ліпідів (клініко-експериментальне дослідження) (авторефера

ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ САВЕНКОВ ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ УДК 616.94-02:616.63:612.015.14[-08] Підвищення ефективності лікування хворих на уросепсис шляхом корекції перекисного окислення ліпідів (клініко-експериментальне дослідження) 14.01.06 – урологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading

Морфо-екологічна характеристика центральних відділів нюхового та зорового аналізаторів деяких ссавців (автореферат)

0 Comment on Морфо-екологічна характеристика центральних відділів нюхового та зорового аналізаторів деяких ссавців (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ІМ. І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО СТЕПАНЮК ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ УДК: 572.788:599 Морфо-екологічна характеристика центральних відділів нюхового та зорового аналізаторів деяких ссавців 14.03.01 – нормальна анатомія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Тернопіль...

Continue Reading

Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей з травматичними пошкодженнями опорно-рухової системи за даними променевих методів дослідження

0 Comment on Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей з травматичними пошкодженнями опорно-рухової системи за даними променевих методів дослідження

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ ШАРМАЗАНОВА Олена Петрівна УДК 616.073.916:612.75.3+616.053.2 Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей з травматичними пошкодженнями опорно-рухової системи за даними променевих методів дослідження 14.01.23 – променева діагностика, променева терапія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора...

Continue Reading

Теоретико-методичні основи використання знаково-символьних за-собів у навчанні математики учнів основної школи (автореферат)

0 Comment on Теоретико-методичні основи використання знаково-символьних за-собів у навчанні математики учнів основної школи (автореферат)

національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Тарасенкова Ніна Анатоліївна УДК 372.851 Теоретико-методичні основи використання знаково-символьних засобів у навчанні математики учнів основної школи 13.00.02 – теорія та методика навчання математики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ...

Continue Reading

Особливості ортопедичного лікування знімними пластинчастими протезами хворих на хронічний обструктивний бронхіт (автореферат)

0 Comment on Особливості ортопедичного лікування знімними пластинчастими протезами хворих на хронічний обструктивний бронхіт (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ СЕВЕРІНОВА Світлана Костянтинівна УДК 616.31-089+616.314-089.28/29+616.233-002 Особливості ортопедичного лікування знімними пластинчастими протезами хворих на хронічний обструктивний бронхіт 14.01.22- стоматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ –2004 Дисертацією...

Continue Reading

Вплив хлоридів кобальту і меркурію на пероксидне окислення ліпідів, систему тіолів та активність глутатіонзалежних антиоксидантних ферментів (авторефе

0 Comment on Вплив хлоридів кобальту і меркурію на пероксидне окислення ліпідів, систему тіолів та активність глутатіонзалежних антиоксидантних ферментів (авторефе

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н. КАРАЗІНА Соколік Вікторія Василівна УДК 577.044:546(492+732) Вплив хлоридів кобальту і меркурію на пероксидне окислення ліпідів, систему тіолів та активність глутатіонзалежних антиоксидантних ферментів 03.00.04 – біохімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Харків...

Continue Reading

Зміст і методи навчання історії у школах Йорданії (автореферат)

0 Comment on Зміст і методи навчання історії у школах Йорданії (автореферат)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Саад Халаф Сулейман Альхунетті УДК 372.894+569.49+043.5 Зміст і методи навчання історії у школах Йорданії 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук Київ -2004 Дисертацією є...

Continue Reading

Прогнозування та профілактика фетоплацентарної недостатності і гіпогалактії у жінок із супутнім ожирінням (автореферат)

0 Comment on Прогнозування та профілактика фетоплацентарної недостатності і гіпогалактії у жінок із супутнім ожирінням (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ(Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ.П.Л.ШУПИКА ТРЕЩАК ІВАН ІВАНОВИЧ УДК 618.4+618.635 Прогнозування та профілактика фетоплацентарної недостатності і гіпогалактії у жінок із супутнім ожирінням 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Оцінка дисфункції міокарда за показниками наповнення шлуночків у хворих на ішемічну хворобу серця (автореферат)

0 Comment on Оцінка дисфункції міокарда за показниками наповнення шлуночків у хворих на ішемічну хворобу серця (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ІМ. АКАД. М.Д.СТРАЖЕСКА САЛЛАМ СААЇД УДК: 616.127-005:616.124+616.127] — 073.48 Оцінка дисфункції міокарда за показниками наповнення шлуночків у хворих на ішемічну хворобу серця 14.01.11 — кардіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading