МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І. ПИРОГОВА СУПРУНОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК: 618.35: 618.39-029.3: 618.5-089-888 Стан фетоплацентарного комплексу та корекція його порушень при невиношуванні вагітності 14.01.01 – акушерство і гінекологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О.Богомольця ТКАЧЕНКО ФЕДОТ ГЕННАДІЙОВИЧ УДК: 616.345-089.844:615.472 Клініко-функціональна оцінка анастомозів товстої кишки, створених різними типами зшиваючих апаратів 14.01.03 – хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ — 2004 Дисертацією є...

Подробнее

Міністерство охорони здоров(я України Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика СУСАК Ярослав Михайлович УДК616.36-008.5-06+616.37 Діагностика та лікування незапальних захворювань підшлункової залози, ускладнених жовтяницею 14.01.03. — хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук Київ –...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л.ШУПИКА ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ САВЧУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 616.314-0892/28 Профілактика паталогічних змін в тканинах протезного ложа при застосуванні незнімних конструкцій зубних протезів 14.01.22 – стоматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА Тимченко Олена Миколаївна УДК: 579.256: [579.842.1/.2 + 579.861] Удосконалення молекулярно-генетичних методів внутрішньовидового епідеміологічного типування клінічно-значущих мікроорганізмів різних таксономічних груп 03.00.07 – мікробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТОРДІЯ НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК [577.2 +576]:539.1.04 Низькоінтенсивні електромагнітні випромінювання в діапазоні надвисоких частот як фактор модифікації радіостійкості рослинних клітин 03.00.01 – радіобіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2004...

Подробнее

Академія медичних наук України Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова Толстанов Олександр КОСТЯНТИНОВИЧ УДК 579.61+547.83:615.11/13(043) Протимікробна активність, токсичність і фармакологічна дія гетероциклічних сполук, що вміщують фрагменти металоценів 03.00.07 — мікробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ім.акад. М.Д.СТРАЖЕСКА СИВОЛАП ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ УДК: [616.127-005.8-06+616.127-092]:616-097]-07-08 Післяінфарктне ремоделювання серця: діагностика та довготривале лікування 14.01.11 – кардіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ -2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ім. акад. М.Д. СТРАЖЕСКА ТАЩУК Іванна Анатоліївна УДК 616.12–005.4:616.127: 616.8–009.17 Вегетативні порушення при ішемічній хворобі серця 14.01.11. – кардіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ-2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Подробнее

Міністерство охорони здоров’я України Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика На правах рукопису ТОДОР Оксана Григорівна УДК 617.735.-005.2-07-08 Клінічне обґрунтування діагностичних методів дослідження при центральній серозній хоріоретинопатії 14.01.18. — очні хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее
Страница 156 из 837« Первая...102030...154155156157158...170180190...Последняя »