ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (м.Одеса) ім. К.Д.УШИНСЬКОГО УДК 111.6+316.62+316.3+65.012.3 Титарчук Микола Олександрович Трудова поведінка особистості як підприємницька діяльність: соціально-філософський аналіз Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Одеса – 2004...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ІМЕНІ Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО САЄНКО Тетяна ЄвгеніЇвна OAeE: 616.36-002:616-097]:345-008.87 Видовий склад та популяційний рівень мікрофлори товстої кишки і стан системного імунітету у хворих на гепатит А 14.01.13 – інфекційні хвороби Автореферат дисертації...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО УДК 616.3–06+616.838–053.31+618.3–02 ТОЛКАЧ НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА Поетапна реабілітація репродуктивного здоров’я дівчаток, народжених матерями з прееклампсією 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук ЛЬВІВ...

Подробнее

ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ Терешкевич Галина Тарасівна УДК 35:172.12:352(477) Розвиток біоетики в Україні (державно-управлінський аспект) 25.00.02 – механізми державного управління АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Львів-2004...

Подробнее

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУЧИНСЬКА МАРИНА АНАТОЛІЇВНА УДК: 616.127-005.8-085.225.2:611.018.74:577.112] Дозозалежний вплив інгібіторів апф та бета-адреноблокаторів на функцію ендотелію та процеси ремоделювання міокарда у хворих, що перенесли інфаркт міокарда 14.01.11 — кардіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ІМ. Р.Є. КАВЕЦЬКОГО ТЄЛЬКІЄВА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА УДК 618.19+616-006:575 Клініко-генетичні фактори ризику білатерального раку молочної залози 14.01.07 – онкологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ-2004 Дисертацією є...

Подробнее

Міністерство охорони здоров’я України Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Шматенко Олександр Петрович УДК 615.012:615.073/074:615.011:355 Наукове обґрунтування хімічних методів отримання кальцій-натрію альгінату для потреб військової медицини 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

Національний університет “Львівська політехніка” Сторчун Юрій Євгенович УДК 615.47 Моделювання елементів біотехнічної системи багатоканальної пульсометрії та розроблення пристрою формування пульсових сигналів 05.11.17-Медичні прилади та системи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів-2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ ШУБА ВОЛОДИМИР ЙОСИПОВИЧ УДК 616.717.4-001.5-089.844 Хірургічне лікування внутрішньосуглобових переломів дистального кінця плечової кістки (клініко-експериментальне дослідження) 14.01.21. – травматологія та ортопедія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук КИЇВ – 2004...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ТУНДА ІРИНА ПЕТРІВНА УДК: 616.34-002-053.31-08-084:616.98 Ротавірусна інфекція у новонароджених: клініка, лікування та профілактика 14.01.10 – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук КИЇВ – 2004 Дисертацією є...

Подробнее
Страница 153 из 837« Первая...102030...151152153154155...160170180...Последняя »