Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького Сенечин Василь Васильович УДК 619:612.3:636.084:636.2 Інтенсивність перебігу фізіологічних процесів і продуктивність бугайців за впливу метіонатів і лізинатів мікроелементів 03.00.13 — фізіологія людини і тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л. ШУПИКА ТРУФАНОВ Євген Олександрович УДК 616.832-004-056.24 Клінічні співвідношення у хворих на розсіяний склероз 14.01.15 – нервові хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2004...

Подробнее

Міністерство охорони здоров’я України КРИМСЬКИЙ державний медичний університет Ім. С. І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО Терещук Богдан Петрович УДК 611.61-018-053-018.83/.98-005.4 Вікові особливості реакції нирки при дії денервації, ішемії та делімфатизації 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ(Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ШЕВЦОВА ТЕТЯНА ІВАНІВНА УДК:616-053.31:616-003.96:618.56-007.281 Особливості ранньої неонатальної адаптації та корекція порушень у дітей від матерів з передчасним відшаруванням нормально розміщеної плаценти 14.01.10-педіатрія А в т о р е ф е...

Подробнее

ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ імені професора М.І.Ситенка АМН України СУХІН ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ УДК 616.717.41/.44-001.5/.6-089.11/.5 Переломовивихи проксимального відділу плечової кістки (клініко-морфологічне, анатомічне обґрунтування лікувальної тактики) 14.01.21 – травматологія та ортопедія А В Т О Р Е Ф Е Р А...

Подробнее

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ШТІРЦ ЮЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА УДК 574.4 : 591.5 : 598.2 Орнітофауна як структурний елемент культурбіогеоценозів м. Донецька та прилеглих до нього зелених захисних зон 03.00.16 – екологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Дніпропетровськ – 2004...

Подробнее

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УДК 619:617.7:616.98:579.881.11 ШАРВАРЧУК РУСЛАН ІВАНОВИЧ Рикетсіозний кон’юнктивокератит молодняку великої рогатої худоби 16.00.05 – ветеринарна хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Біла Церква – 2004 Дисертацією є рукопис. Дисертація виконана в Національному аграрному...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького СУСЛИК ЗОРЯНА БОГДАНІВНА УДК: 613.95 + 612.6 (477.86) Гігієнічні аспекти шкільної зрілості дітей Прикарпаття 14.02.01 — гігієна Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Львів — 2004...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П. Л. ШУПИКА ТЮТЬКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК: 616.831-005-02:618.173-073-078 Особливості перебігу дисциркуляторної енцефалопатії у жінок з клімактеричним синдромом 14.01.15 – нервові хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ Тимченко Наталія Миколаївна УДК 612.014.46.111.11:57.043 Вплив температури та складу середовища на фетальний гемоглобін і гемоглобін донорської крові 03. 00. 19 – кріобіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук...

Подробнее
Страница 152 из 837« Первая...102030...150151152153154...160170180...Последняя »