МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ національний фармацевтичний університет ткаченко вячеслав георгійович УДК 615.246.8:615.9:54.061/.062:543.544:577.352.523]001.8 Хіміко-токсикологічне дослідження лопераміду 15.00.02 — фармацевтична хімія та фармакогнозія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук Харків — 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГЕМАТОЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ ВИДИБОРЕЦЬ Станіслав Володимирович УДК: 616.155.194.8:616.1/.4-08:574.11 Залізодефіцитна анемія в клініці внутрішніх хвороб: метаболічні порушення та їх корекція 14.01.31 — гематологія та трансфузіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ-2004 Дисертацією...

Подробнее

Національна академія наук України Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного ВАЩЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА УДК 579.841.11:577.114 Антимутагенна і протипухлинна активність pseudomonas syringae pv. atrofaciens i pseudomonas syringae pv. coronafaciens 03.00.07 – мікробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ(Я УКРАЇНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ВІВЧАР Наталія Мирославівна УДК: 616.12-008.331.1-06:616.71/72-018.3-007.248-085.272.4]-092 Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування моексиприлу та емоксипіну в комплексній терапії хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію в поєднанні з остеоартрозом 14.01.11 – кардіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І.Пирогова УДК: 616-001.17-071-089-08-031.84 ТАЦЮК Сергій Вікторович Оптимізація перебігу ранового процесу у обпечених застосуванням вакуум-дренажу 14.01.03 – хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Вінниця — 2004 Дисертацією є...

Подробнее

Національна академія наук України Інститут клітинної біології та генетичної інженерії Заставна Данута Володимирівна УДК 575.1/2:612.017.1:616-056.7 Імуногенетичні фактори реалізації генетично обумовленої патології 03.00.15 – генетика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Інститут дерматології та венерології АМН України Ваел Юсеф Абделрахман АльМухейсін УДК 616.53-002.25-085.322+615.26]:577.113.3 Функціональний стан систем вторинних посередників при вугровій хворобі, комплексне лікування хворих із застосуванням мембраностабілізуючої терапії 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби Автореферат дисертації на...

Подробнее

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Темерівська Тетяна Георгіївна УДК 377. 6: 50 Формування пізнавальної активності студентів медичного коледжу в процесі вивчення природничо-наукових дисциплін 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГЕМАТОЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ Томілін Володимир Володимирович УДК 616.151-07 Клініко-лабораторна характеристика легких та латентних форм коагулопатій і тромбоцитопатій 14.01.31 – гематологія та трансфузіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ — 2004 Дисертацією...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРЧИШЕНА еЛЕОНОРА ВОЛОДИМИРІВНА УДК: [616.248: 616-056.3]–053.2 Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей з харчовою алергією 14.01.10 – педіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса — 2004 Дисертацією є...

Подробнее
Страница 150 из 837« Первая...102030...148149150151152...160170180...Последняя »