Морфологічні особливості перебігу раневого процесу в оперованих матці та її придатках при застосуванні шовного матеріалу біофілу (анатомо-експеримента

0 Comment on Морфологічні особливості перебігу раневого процесу в оперованих матці та її придатках при застосуванні шовного матеріалу біофілу (анатомо-експеримента

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТАЛАШ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬОВИЧ УДК 611.14 – 089 – 001.4 – 092.6:615.468.6 Морфологічні особливості перебігу раневого процесу в оперованих матці та її придатках при застосуванні шовного матеріалу біофілу (анатомо-експериментальне дослідження) 14.03.01 – нормальна...

Continue Reading

Ефективність застосування амізону і локальної навколосуглобової терапії для профілактики НПЗЗ-гастропатій у ревматологічних хворих (автореферат)

0 Comment on Ефективність застосування амізону і локальної навколосуглобової терапії для профілактики НПЗЗ-гастропатій у ревматологічних хворих (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ЯРМОЛА Тетяна Іванівна УДК: 616.33-084:616.72-002.77-08 Ефективність застосування амізону і локальної навколосуглобової терапії для профілактики НПЗЗ-гастропатій у ревматологічних хворих 14.01.36– гастроентерологія А В Т О Р Е Ф Е Р А Т дисертації...

Continue Reading

Етіологічні та патогенетичні основи емпіричної і спрямованої ан-тибіотикотерапії у хворих на сепсис (автореферат)

0 Comment on Етіологічні та патогенетичні основи емпіричної і спрямованої ан-тибіотикотерапії у хворих на сепсис (автореферат)

МІНістерство охорони здоров’я України ЗАПОРІЗЬКА медична академія післядипломної освіти Василевська Лариса Анатоліївна УДК 616.94 + 617 – 022 ]/577.11 – 07 –036.8-08 Етіологічні та патогенетичні основи емпіричної і спрямованої антибіотикотерапії у хворих на сепсис 14.01.03 – хірургія Автореферат дисертації на...

Continue Reading

Властивості Са2+-помпи мембран ацинарних секреторних клітин підщелепної слинної залози щурів (автореферат)

0 Comment on Властивості Са2+-помпи мембран ацинарних секреторних клітин підщелепної слинної залози щурів (автореферат)

львівський національний університет імені івана франка вац юліана олександрівна удк 612.014.42:612.31:591.431.2 Властивості Са2+-помпи мембран ацинарних секреторних клітин підщелепної слинної залози щурів 03.00.13 — фізіологія людини і тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Львів — 2004 Дисертацією...

Continue Reading

Застосування мезодіенцефальної електромодуляції на санаторно-курортному етапі реабілітації хворих, які перенесли ішемічний інсульт (автореферат)

0 Comment on Застосування мезодіенцефальної електромодуляції на санаторно-курортному етапі реабілітації хворих, які перенесли ішемічний інсульт (автореферат)

Міністерство охорони здоров’я України Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України Зоярнюк Оксана Сергіївна УДК 616.213 — 005.1 — 036.82.84 Застосування мезодіенцефальної електромодуляції на санаторно-курортному етапі реабілітації хворих, які перенесли ішемічний інсульт 14.01.33. – курортологія та фізіотерапія А...

Continue Reading

Морфофункціональні зміни та адаптаційно-компенсаторні реакції в організмі собак за дирофіляріозу (автореферат)

0 Comment on Морфофункціональні зміни та адаптаційно-компенсаторні реакції в організмі собак за дирофіляріозу (автореферат)

Національний аграрний університет ВАСИЛИК Наталія Степанівна УДК: 619:616.995.132:636.7 Морфофункціональні зміни та адаптаційно-компенсаторні реакції в організмі собак за дирофіляріозу 16.00.02 – патологія, онкологія та морфологія тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис...

Continue Reading

Кальцієва сигналізація в спінальних нейронах соматосенсорної системи в умовах наявності ноціцептивних синдромів (автореферат)

0 Comment on Кальцієва сигналізація в спінальних нейронах соматосенсорної системи в умовах наявності ноціцептивних синдромів (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ІМ. О. О. БОГОМОЛЬЦЯ ВОЙТЕНКО НАНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 612.822:611.813.14 Кальцієва сигналізація в спінальних нейронах соматосенсорної системи в умовах наявності ноціцептивних синдромів 03.00.13 – Фізіологія людини і тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора...

Continue Reading

Філософсько-методологічні аспекти сучасної української медичної семіотики (автореферат)

0 Comment on Філософсько-методологічні аспекти сучасної української медичної семіотики (автореферат)

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С.СКОВОРОДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ЮЩЕНКО Юлія Петрівна УДК 165.0; 168.52.1 Філософсько-методологічні аспекти сучасної української медичної семіотики Спеціальність 09.00.09 – філософія науки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading

Виживання та його предиктори у хворих з хронічною серцевою недостатністю (автореферат)

0 Comment on Виживання та його предиктори у хворих з хронічною серцевою недостатністю (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ім. акад. М.Д. Стражеска УСТИМЕНКО Олена Вікторівна УДК: 616.12-008.46-036.12-037 Виживання та його предиктори у хворих з хронічною серцевою недостатністю 14.01.11 – Кардіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2004...

Continue Reading

Морфо-функціональні показники адаптаційно-компенсаторних можливостей серцево-судинної системи при хронічній фтористій інтоксикації (анатомо-експеримен

0 Comment on Морфо-функціональні показники адаптаційно-компенсаторних можливостей серцево-судинної системи при хронічній фтористій інтоксикації (анатомо-експеримен

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Власова Олена Вікторівн УДК 611. 1 : 546. 16 — 08 Морфо-функціональні показники адаптаційно-компенсаторних можливостей серцево-судинної системи при хронічній фтористій інтоксикації (анатомо-експериментальне дослідження) 14. 03. 01 – нормальна анатомія Автореферат дисертації на...

Continue Reading