ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ВОРОБЕЦЬ НАТАЛІЯ МИКОЛАІВНА УДК 577.152.1: 577.152.2:157.175.1: 547.979.8: 546.81:546.23 Ендогенні механізми формування стійкості рослин до дії свинцю за участю аскорбат-глутатіонової системи 03.00.04 – біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Чернівці –...

Подробнее

академія медичних наук україни ІНСТИТУТ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ ТЮПКА Тетяна Іванівна УДК 615.454.1:616-001.17: 616-001.4 Репаративні та протизапальні властивості нової мазі на основі ксероформу (експериментальне дослідження) 14.03.05 – Фармакологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2004...

Подробнее

Луганський ДЕРЖАВНий МЕДИЧНий університет ВАСИЛЮК Віктор Васильович УДК 616.33/.342–002.44–02:579.835.12]–085–086,8 Ефективність комплексної терапії хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, асоційованої з helicobacter pylori 14.01.02 — внутрішні хвороби АВТОРефеРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Луганськ – 2004...

Подробнее

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. Н. КАРАЗІНА Ярошенко Євген Станіславович УДК 94 (477.82) “18/19” Формування системи охорони культурних цінностей в Україні (ХІХ — поч. ХХ ст.) Спеціальність 07.00.01-історія України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук ХАРКІВ-2004 Дисертацією...

Подробнее

ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН ім.В.П.КОМІСАРЕНКА АМН УКРАЇНИ ВАЦЕБА Андрій Остапович УДК 616.433-007.213:577.175:322]-008.64-055.5/7 Епідеміологія йододефіцитних захворювань у карпатському регіоні (14.01.14. – ендокринологія) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана в...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет “Львівська політехніка” Волошин Володимир Ульянович УДК 528.72:537.533.35 Розробка методів РЕМ-фотограмметрії та морфолого-фрактального аналізу (на прикладі дослідження деструкції кісткової тканини) Спеціальність – 05.24.02 – фотограмметрія та картографія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО Вознюк Оксана Миколаївна УДК 377.1:273.543 Формування системи гуманітарних інтегрованих знань студентів технічних університетів 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Вінниця – 2004 Дисертацією...

Подробнее

Міністерство охорони здоров’я України Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Верещакіна Вікторія Вікторівна УДК 616.13-004.6-08:615.849.19:615.844.6 Застосування гідролазерної терапії та електросон-форезу йодиду калію в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію I-II стадій атеросклеротичного генезу 14.01.33 — курортологія та фізіотерапія...

Подробнее

ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ ВАЙСЕРМАН Олександр Михайлович УДК 577.95:612.68 Залежність життєздатності та тривалості життя від особливостей раннього онтогенезу (популяційні і експериментальні дослідження) 14.03.03 — нормальна фізіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ – 2004 Дисертацією є...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІнСтитут експериментальної патології, oнкології І радіобіології ім. Р.Є. Кавецького ТРИНДЯК Володимир Петрович УДК: 616-006.6:615.277.3:576.31+0.53 Особливості структурно-функціонального стану плазматичних мембран пухлинних клітин, резистентних до доксорубіцину 14.01.07 – онкологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ –...

Подробнее
Страница 146 из 837« Первая...102030...144145146147148...160170180...Последняя »