МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ УДК 576.5:579.852.1:579.24 Агрегація клітин в онтогенезі спороутворюючих мікроорганізмів 03.00.07 – мікробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана в...

Подробнее

ІНСТИТУТ НЕВІДКЛАДНОЇ І ВІДНОВНОЇ ХІРУРГІЇ ім. В.К. Гусака АМН УКРАЇНИ Запорожченко Андрій Григорійович УДК 616.62-008.17-032 Оптимізація діагностики та ендоскопічне лікування міхурово-сечовідного рефлюкса у дітей 14.01.09 – дитяча хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Донецьк – 2004...

Подробнее

НАЦIOНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ ЗОЛОТНИЦЬКИЙ Олександр Петрович УДК 594.124:591.134 262.(5) Біологічні основи культивування промислових двостулкових молюсків (bivalvia, mytiliformes) у чорному морі 03.00.17 –гідробіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ – 2004 Дисертація є рукопис...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ IНСТИТУТ ФIЗIОЛОГIЇ ім. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ЮЗЬКІВ МАРТА ЯРОСЛАВІВНА УДК 616-092.9+616.127-005.8+ 612.173+615.22+615.27 Експериментальна гостра ішемія-реперфузія міокарда:роль системи оксиду азоту 14.03.04.- Патологічна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ — 2004 Дисеpтацією є pукопис. Pоботу...

Подробнее

Міністерство охорони здоров’я України НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТАРАН Світлана Григорівна УДК 547.292:547.831:577.15/.17.07 Синтез та дослідження біологічно активних похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну 15.00.02-фармацевтична хімія та фармакогнозія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук Харків-2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі...

Подробнее

Київський національний університет імені Тараса Шевченка ВОРОНІНА ОЛЕНА КОСТЯНТИНІВНА УДК 612.451[57.012.4+591.8]591.445:598.26 Ультраструктурні та гістологічні особливості реакції надниркових залоз птахів на стрес 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2004 Дисертація...

Подробнее

Академія медичних наук України Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова ВАЛЬЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ УДК 578.651.63:576.8.095.38 «Вплив сполук йоду на біологічні властивості мікроорганізмів, продукуючих водень пероксид» 03.00.07 — мікробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків — 2004...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ І СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ Зінченко Олена Миколаївна УДК 613.816+615.851–08–039.57 Система психотерапії в комплексному лікуванні хворих на алкогольну залежність в амбулаторних умовах установ нового типу 14.01.17 – наркологія Автореферат дисертації на здобуття...

Подробнее

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ім. Г.С.КОСТЮКА АПН УКРАЇНИ ЮДІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА УДК 159.942 (048) Психологічні особливості формування емпатійності майбутніх лікарів 19.00.01 – загальна психологія, історія психології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис Робота...

Подробнее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЮХИМЕНКО Лілія Іванівна УДК. 612.821.3 Психофізіологічні функції людей зрілого віку 03. 00.13 – фізіологія людини і тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук КИЇВ – 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана...

Подробнее
Страница 145 из 837« Первая...102030...143144145146147...150160170...Последняя »