ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БОЙЧЕНКО АЛЬОНА ДМИТРІВНА УДК 616.124.2 – 053.2 – 089.168 Систолічна та діастолічна функція лівого шлуночка у дітей у віддаленому періоді після хірургічної корекції природжених вад серця 14.01.10 – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Бурдейна Людмила Іванівна УДК 378.6.034 Формування моральної культури студентів вищих навчальних закладів торговельно-економічного профілю 13.00.07 – теорія і методика виховання Автореферат Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2005 Дисертацією...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ АЛЕКСЄЄНКО ОКСАНА ІВАНІВНА УДК 616.438-006.04:616-006.441:616.24-006.6/076.5 Цитоморфологічні, морфометричні і цитогенетичні ознаки медіастинальних дрібноклітинних пухлин 14.01.07 – онкологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті...

Подробнее

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Бєлобров Борис Давидович УДК 32:316.7 Ідеологія сталого людського розвитку в Україні в період соціальних трансформацій: проблема становлення 23.00.03 – політична культура та ідеологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Київ – 2005...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ім. Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО БОНДАРЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК: 616.38-002.1/2:616.89-008.441.33]-07-08-031.81 Особливості патогенезу та терапії парентеральних вірусних гепатитів у хворих, які вживають наркотики 14.01.13 — інфекційні хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора...

Подробнее

Національна академія наук України Інститут фізіології ім. академіка О.О. Богомольця ЗАХАРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ УДК 616.1.-092:616.8-092:622:331.4 Розлади мікроциркуляції в початковому періоді вибухової шахтної травми та можливі шляхи їх корекції (експериментальне дослідження) 14.03.04 — патологічна фізіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Барковський Дмитро Євгенович УДК: 618.2/.5-097:[612.017+612.43/.45].067 Вплив нейроімуноендокринних факторів і hla-системи на клінічний перебіг вагітності та пологів 14.01.01 – акушерство і гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Харків – 2005 Дисертацією є рукопис....

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ БЕРЕЖНА ЕЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК [616.348-002+616.345]-08:615.849.11 Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування електромагнітних хвиль міліметрового діапазону в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на хронічний невиразковий коліт і синдром подразненої кишки 14.01.33 – медична реабілітація,...

Подробнее

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.ГОРЬКОГО АНІКЄЄВА Тетяна Володимирівна УДК 616.126-002-002-07 Статевий диморфізм інфекційного ендокардиту у хворих із ревматичними пороками серця (перебіг, зміни реологічних властивостей крові, лікування) 14.01.12 – ревматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Донецьк...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ БОНДАРЄВ ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ УДК 549.67: 612.014.462.9: 616.33: 616.345: 616.37-002: 616.36-002 Експериментальне обгрунтування використання нового препарату — гранул цеоліту як ентеросорбенту при патології шлунково-кишкового тракту 14.03.05 – фармакологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее
Страница 140 из 837« Первая...102030...138139140141142...150160170...Последняя »