НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України БОМБА Андрій Ярославович УДК 517.95+519.63.001.57+532.5 Математичне моделювання нелінійних збурень процесів типу “фільтрація-конвекція-дифузія” з післядією 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ АБДУЛ-ОГЛИ Лариса Володимирівна УДК:611.12:611.14:612.134/.135]:575.16 Регіональні особливості розвитку і будови стінки серця в онтогенезі 14.03.01 – нормальна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2005 Дисертацією є рукопис....

Подробнее

Інститут урології АМН України Барковський Борис Євгенович УДК 618.3-06:616.61-002.3:616.151.5-085 Оптимізація методів відновлення уродинаміки в комплексній терапії гестаційного пієлонефриту і профілактиці його віддалених ускладнень 14.01.06 – урологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2005 Дисертацією є...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО БУРТІНА ІРИНА ЯРОСЛАВІВНА УДК 616-005.4+616.131+616.12-009.72:577.122.3:616-008 Клінічні особливості стенокардії напруження і безбольової форми ішемічної хвороби серця при різному рівні гомоцистеїнемії і її корекція 14.01.11 – кардіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ім. Р.Є. КАВЕЦЬКОГО АЛЕКСАНДРОВА Наталія Олександрівна УДК: 616-006:618.19:547.415.5:577.214 Обмін та зв’язок поліамінів з функціонуванням ядерного фактору транскрипції NF-(B при пухлинах молочної залози 14.01.07 – онкологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Подробнее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА БАРДАХІВСЬКА Квітослава Ігорівна УДК 615.37:615.246.2:616-097 Розробка та експериментальне вивчення властивостей вуглецевих днк-вмісних імуносорбентів з підвищеною потужністю 03.00.09 – Імунологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА АХМАД АЛТУРК УДК 618.36:612.616.31 Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з гіперандрогенією 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ БАРАНОВСЬКА ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК 378.663.015.3: 316.6 Теоретико-методичні основи навчання професійного спілкування студентів вищого аграрного навчального закладу 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О. О. Богомольця Абу Шамсієх Рамі УДК 616.345–006.6–089–036.8 Порівняльна оцінка якості життя хворих на рак ободової та прямої кишки, оперованих традиційним ( відкритим) та лапароскопічним методами 14.01.03 – хірургія Автореферат дисертації на...

Подробнее

ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА М.І. СИТЕНКА АМН УКРАЇНИ Анкін Микола Львович УДК 616.717./718-001.5-089.843 Традиційний та малоінвазивний остеосинтез в травматології 14.01.21 — Травматологія та ортопедія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Харків – 2005 Дисертація...

Подробнее
Страница 139 из 837« Первая...102030...137138139140141...150160170...Последняя »