Модулюючий вплив зміни позаклітинної концентрації йонів калію на властивості потенціал-керованої калієвої провідності клітин феохромоцитоми щура рс-12

0 Comment on Модулюючий вплив зміни позаклітинної концентрації йонів калію на властивості потенціал-керованої калієвої провідності клітин феохромоцитоми щура рс-12

Національна Академія Наук України Інститут фізіології імені О.О. Богомольця УДК 612.816.7.04.3:612 БОЙКО НІНА ЯРОСЛАВІВНА Модулюючий вплив зміни позаклітинної концентрації йонів калію на властивості потенціал-керованої калієвої провідності клітин феохромоцитоми щура рс-12 03.00.02 – біофізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Організація самостійної роботи студентів технічного коледжу у процесі навчання суспільних дисциплін (автореферат)

0 Comment on Організація самостійної роботи студентів технічного коледжу у процесі навчання суспільних дисциплін (автореферат)

IНСТИТУТ ПЕДАГОГIКИ I ПСИХОЛОГIЇ ПРОФЕСIЙНОЇ ОСВIТИ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ЦЮПРИК Андрій Ярославович УДК 377.36 : 372.832 Організація самостійної роботи студентів технічного коледжу у процесі навчання суспільних дисциплін 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового...

Continue Reading

Особливості росту, будови та формоутворення кісток скелета при інтоксикації організму солями свинцю (анатомо-експериментальне дослідження) (авторефера

0 Comment on Особливості росту, будови та формоутворення кісток скелета при інтоксикації організму солями свинцю (анатомо-експериментальне дослідження) (авторефера

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.С.І.ГЕОРГІЄВСЬКОГО Білоцерковський Віктор Павлович УДК: 591.471.42/.44:599.323.4:615.21 Особливості росту, будови та формоутворення кісток скелета при інтоксикації організму солями свинцю (анатомо-експериментальне дослідження) 14.03.01 – нормальна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Порівняльна оцінка методів захисту міокарда на основі кристалоїдних кардіоплегічних розчинів при хірургічній корекції вроджених вад серця (автореферат

0 Comment on Порівняльна оцінка методів захисту міокарда на основі кристалоїдних кардіоплегічних розчинів при хірургічній корекції вроджених вад серця (автореферат

Міністерство охорони здоров’я України Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика БАРАНОВСЬКИЙ Максим Ігорович УДК 616.127-089.168-053.2:617-089.5 Порівняльна оцінка методів захисту міокарда на основі кристалоїдних кардіоплегічних розчинів при хірургічній корекції вроджених вад серця 14.01.30 — анестезіологія та інтенсивна терапія Автореферат дисертації...

Continue Reading

Педагогічні умови формування пізнавальної активності учнів 7-9 класів на уроках природничо-математичного циклу (автореферат)

0 Comment on Педагогічні умови формування пізнавальної активності учнів 7-9 класів на уроках природничо-математичного циклу (автореферат)

ВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ БЄЛЯЄВ Сергій Борисович УДК 37.02. Педагогічні умови формування пізнавальної активності учнів 7-9 класів на уроках природничо-математичного циклу 13.00.09 – теорія навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Луцьк — 2005 Дисертацією...

Continue Reading

Символічні системи і конституювання соціального смислу (автореферат)

0 Comment on Символічні системи і конституювання соціального смислу (автореферат)

Національна академія наук України Інститут соціології Бурлачук Віктор Фокіч УДК 316.33 Символічні системи і конституювання соціального смислу 22.00.01 – теорія та історія соціології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Continue Reading

Нейрогуморальні та ендотеліальні фактори у хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім цукровим діабетом ІІ типу в динаміці антигіпертензивного лікуван

0 Comment on Нейрогуморальні та ендотеліальні фактори у хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім цукровим діабетом ІІ типу в динаміці антигіпертензивного лікуван

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БАЙБАКОВА ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА УДК: 616.12-008.331.1+616.379-008.64]-085.225.24 Нейрогуморальні та ендотеліальні фактори у хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім цукровим діабетом ІІ типу в динаміці антигіпертензивного лікування 14.01.11-кардіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків-2005 Дисертацією...

Continue Reading

Відновлення хрестоподібних зв’язок у системі хірургічного лікування нестабільності колінного суглоба (автореферат)

0 Comment on Відновлення хрестоподібних зв’язок у системі хірургічного лікування нестабільності колінного суглоба (автореферат)

Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка АМН України БОЛХОВІТІН Павло Васильович УДК 616.728.3-089(47754) Відновлення хрестоподібних зв’язок у системі хірургічного лікування нестабільності колінного суглоба 14.01.21 – травматологія та ортопедія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Психічні та поведінкові розлади в осіб молодого віку з комп’ютерною залежністю (клініка, корекція та профілактика) (автореферат)

0 Comment on Психічні та поведінкові розлади в осіб молодого віку з комп’ютерною залежністю (клініка, корекція та профілактика) (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ І СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ БОЛЬБОТ ТЕТЯНА ЮРІЇВНА УДК: 616.89-008.446/.447-053.7-02:162.14: 004.7-036.1-07-084-085.851 Психічні та поведінкові розлади в осіб молодого віку з комп’ютерною залежністю (клініка, корекція та профілактика) 14.01.16 — психіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на...

Continue Reading

Інституціоналізація соціального простору міста: соціокультурний аспект (автореферат)

0 Comment on Інституціоналізація соціального простору міста: соціокультурний аспект (автореферат)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Бєлоусов Вадим Геннадійович УДК 316.334.56 Інституціоналізація соціального простору міста: соціокультурний аспект 22.00.04 – Спеціальні та галузеві соціології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Київ 2005 Дисертація є рукопис. Робота виконана на...

Continue Reading