Формування біологічних понять в учнів 6-9 класів у шкільному курсі біології (реферат)

0 Comment on Формування біологічних понять в учнів 6-9 класів у шкільному курсі біології (реферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА Неведомська Євгенія Олексіївна УДК 373.5.016:57](043.3) Формування біологічних понять в учнів 6-9 класів у шкільному курсі біології 13.00.02 – теорія та методика навчання біології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ –...

Continue Reading

Забезпечення соціальної та трудової реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі (реферат)

0 Comment on Забезпечення соціальної та трудової реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі (реферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НЕЖИВЕЦЬ Олена Миколаївна УДК 343.87 Забезпечення соціальної та трудової реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ–2005 Дисертацією є...

Continue Reading

Дидактичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів математики у вищих педагогічних навчальних закладах (реферат)

0 Comment on Дидактичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів математики у вищих педагогічних навчальних закладах (реферат)

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди МОТОРІНА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА УДК 378.147:51 Дидактичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів математики у вищих педагогічних навчальних закладах 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних...

Continue Reading

Епідеміологія лептоспірозу в північному регіоні України (реферат)

0 Comment on Епідеміологія лептоспірозу в північному регіоні України (реферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ІМ. Л.В.ГРОМАШЕВСЬКОГО ОЛЕКСЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 616.-986.7-036.2-039.71(477) Епідеміологія лептоспірозу в північному регіоні України 14.02.02 – епідеміологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ — 2005 Дисертація є рукопис...

Continue Reading

Chlorophyta континентальних водойм донецько-приазовського степу (Україна) (автореферат)

0 Comment on Chlorophyta континентальних водойм донецько-приазовського степу (Україна) (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО ПЕТЛЬОВАНИЙ Олег Анатолійович УДК. 582. 263: 285 (477. 6, 7) Chlorophyta континентальних водойм донецько-приазовського степу (Україна) 03.00.05 (ботаніка) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2005 Дисертацією...

Continue Reading

Особливості клініки, патогенезу та принципів військово-лікарської експертизи вертеброгенних попереково-крижових больових синдромів (реферат)

0 Comment on Особливості клініки, патогенезу та принципів військово-лікарської експертизи вертеброгенних попереково-крижових больових синдромів (реферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ ОКОЛОТ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 616.833.5:616-071+616-092 Особливості клініки, патогенезу та принципів військово-лікарської експертизи вертеброгенних попереково-крижових больових синдромів 14.01.15 – нервові хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків –...

Continue Reading

Рідкісні та зникаючі види флори волинського полісся (хорологія, еколого-ценотичні особливості, охорона) (автореферат)

0 Comment on Рідкісні та зникаючі види флори волинського полісся (хорологія, еколого-ценотичні особливості, охорона) (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД імені М.М. ГРИШКА Баранський Олександр Ростиславович УДК 502.753 (292.482/484)+(477.81/82) Рідкісні та зникаючі види флори волинського полісся (хорологія, еколого-ценотичні особливості, охорона) 03.00.05 – ботаніка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ...

Continue Reading

Закономірності порушень нейрогуморальних і частотно-адаптивних механізмів регуляції гемодинаміки і біомеханіки серцево-судинної системи та методи їх к

0 Comment on Закономірності порушень нейрогуморальних і частотно-адаптивних механізмів регуляції гемодинаміки і біомеханіки серцево-судинної системи та методи їх к

ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ім. акад. М.Д. СТРАЖЕСКА БІЛЬЧЕНКО Олександр Вікторович УДК: 616.12-008.313.2-005 Закономірності порушень нейрогуморальних і частотно-адаптивних механізмів регуляції гемодинаміки і біомеханіки серцево-судинної системи та методи їх корекції у хворих гіпертонічною хворобою 14.01.11 – Кардіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня...

Continue Reading

"Синтез, фізико-хімічні властивості, реакційна здатність та біологічна активність похідних нітробензойної та аміно- і нітро-n-фенілантранілової

0 Comment on "Синтез, фізико-хімічні властивості, реакційна здатність та біологічна активність похідних нітробензойної та аміно- і нітро-n-фенілантранілової

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БРИЗИЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ АРКАДІЙОВИЧ УДК 542.91:547.581.2:547.583.5:54.03/.04:577.15/.17 «Синтез, фізико-хімічні властивості, реакційна здатність та біологічна активність похідних нітробензойної та аміно- і нітро-n-фенілантранілової кислот» 15.00.02 — фармацевтична хімія і фармакогнозія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Променеві методи моніторингу радіаційних змін у легенях при лікуванні раку легень і грудної залози (автореферат)

0 Comment on Променеві методи моніторингу радіаційних змін у легенях при лікуванні раку легень і грудної залози (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ БОЙКО ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК: 616.24-06 : 615.849.1-006 Променеві методи моніторингу радіаційних змін у легенях при лікуванні раку легень і грудної залози 14.01.23 — променева діагностика, променева терапія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading