Стан антиендотоксинового імунітету у хворих при різних формах поліпозного риносинуситу (автореферат)

0 Comment on Стан антиендотоксинового імунітету у хворих при різних формах поліпозного риносинуситу (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ім. проф. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА ПОБЕРСЬКИЙ ДМИТРО АНАТОЛIЙОВИЧ УДК: 616.21:612.017 Стан антиендотоксинового імунітету у хворих при різних формах поліпозного риносинуситу 14.01.19 — оториноларингологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2005...

Continue Reading

Моделі та методи популяційної динаміки в програмному середовищі підтримки системних медичних досліджень (реферат)

0 Comment on Моделі та методи популяційної динаміки в програмному середовищі підтримки системних медичних досліджень (реферат)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МАРЦЕНЮК Василь Петрович УДК 681.51/.52 + 61:004.891 Моделі та методи популяційної динаміки в програмному середовищі підтримки системних медичних досліджень 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора...

Continue Reading

Оптимізація хіміопроменевого лікування хворих на рак шлунка з застосуванням мелатоніну, вітамінів А І Е (реферат)

0 Comment on Оптимізація хіміопроменевого лікування хворих на рак шлунка з застосуванням мелатоніну, вітамінів А І Е (реферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ІМ. Р.Є.КАВЕЦЬКОГО ОЛІЙНИК ЕДУАРД ВАЛЕНТИНОВИЧ УДК 616.33-006.6-085.28 + 615.849.1 Оптимізація хіміопроменевого лікування хворих на рак шлунка з застосуванням мелатоніну, вітамінів А І Е (клініко-експериментальне дослідження) 14.01.07 – онкологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації...

Continue Reading

Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку (автореферат)

0 Comment on Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОЛІЯНЦ Ілона Владиславівна УДК: 616.24-002-036.11-092:612.015]-08 Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку 14.03.04 – патологічна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса-2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Continue Reading

Розробка біосенсора для визначення концентрацій стероїдних глікоалкалоїдів (реферат)

0 Comment on Розробка біосенсора для визначення концентрацій стероїдних глікоалкалоїдів (реферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут молекулярної біології та генетики НАЗАРЕНКО Олена Анатоліївна УДК 577.152.3 + 543.645.3 + 543.554 Розробка біосенсора для визначення концентрацій стероїдних глікоалкалоїдів 03.00.20 – біотехнологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук КИЇВ – 2005...

Continue Reading

Комплексне лікування ускладненого сечостатевого хламідіозу у жінок доксицикліном у поєднанні із вобензимом (реферат)

0 Comment on Комплексне лікування ускладненого сечостатевого хламідіозу у жінок доксицикліном у поєднанні із вобензимом (реферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА ВЕНЕРОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ МЕЛЬНИК ОКСАНА ПЕТРІВНА УДК 616.08+616.97-055.2+615.355+615.33 Комплексне лікування ускладненого сечостатевого хламідіозу у жінок доксицикліном у поєднанні із вобензимом 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Діагностика аутоімунного тиреоїдиту та карцином щитовидної залози у поєднанні з аутоімунним тиреоїдитом (реферат)

0 Comment on Діагностика аутоімунного тиреоїдиту та карцином щитовидної залози у поєднанні з аутоімунним тиреоїдитом (реферат)

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. С.I.ГЕОРГІЄВСЬКОГО МАРТОВИЦЬКА ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА УДК 616.441-002-06:616.441-006.6-076-091.8 Діагностика аутоімунного тиреоїдиту та карцином щитовидної залози у поєднанні з аутоімунним тиреоїдитом 14.03.02 — Патологічна анатомія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Інтраплевральна торакопластика в лікуванні розповсюджених форм туберкульозу легень (реферат)

0 Comment on Інтраплевральна торакопластика в лікуванні розповсюджених форм туберкульозу легень (реферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ Мадяр Володимир Васильович УДК 616-002.5+616.712-089.844 Інтраплевральна торакопластика в лікуванні розповсюджених форм туберкульозу легень 14.01.03 — Хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота...

Continue Reading

Особливості впливу професійних факторів та умов життєдіяльності на організм військовослужбовців миротворчих підрозділів (автореферат)

0 Comment on Особливості впливу професійних факторів та умов життєдіяльності на організм військовослужбовців миротворчих підрозділів (автореферат)

ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ АМН УКРАЇНИ ПОНОМАРЕНКО НІНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 615.9:613.63:616-008.6(477) Особливості впливу професійних факторів та умов життєдіяльності на організм військовослужбовців миротворчих підрозділів 14.02.01. – Гігієна АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ –2005 рік Дисертацією є рукопис....

Continue Reading

Удосконалення терапії гестаційної анемії напередодні пологів щодо профілактики післяпологових ускладнень (автореферат)

0 Comment on Удосконалення терапії гестаційної анемії напередодні пологів щодо профілактики післяпологових ускладнень (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ СІМ’Ї ПЕРЕТЯТЬКО ГАННА АНДРІЇВНА УДК 616.155.194.8-08+618.7 Удосконалення терапії гестаційної анемії напередодні пологів щодо профілактики післяпологових ускладнень 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття...

Continue Reading