МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л.ШУПИКА ОВЧАРЕНКО ГАННА ВАСИЛІВНА УДК 618.2-071-074:616.155.194.8 Прогнозування та профілактика прееклампсії у вагітних з анемією 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ-2005 Дисертацією...

Подробнее

ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ІМ. О.М. МАРЗЕЄВА АМН УКРАЇНИ ПІДВИСОЦЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА УДК: 616.1 – 053.31: 575-07-084 Прогнозування, клініко–генетична характеристика та шляхи профілактики уроджених вад серцево–судинної системи у дітей 03.00.15 — генетика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМ. Ф.Г.ЯНОВСЬКОГО ОСТРОВСЬКИЙ Микола Миколайович УДК : 616.24-002.1-036.17-085.276.4 Клініко-патогенетична характеристика та шляхи оптимізації лікування хворих на негоспітальну пневмонію із затяжним перебігом 14.01.27 — пульмонологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ Новіков Сергій Павлович УДК 616.33/.342-002.44-005.1:612.018.2:577.17 Вплив перфторану на функції легень, гемодинаміку та кисневий статус у післяопераційному періоді у хворих онкоторакального профілю 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія Автореферат дисертації на здобуття наукового...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИКИ МЕЛЕШКО Руслан Анатолійович УДК 663.1+578.84+577.29 Одержання біологічно-активного пролактину людини із використанням бакуловірусної експресійної системи 03.00.20 – біотехнологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2005 Дисертацією є...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ.П.Л.ШУПИКА МАЗЕН ШТАЙ ТАМІМІ УДК 616.31-089.843 (048) Обґрунтування клінічного використання сучасних хірургічних методів при внутрішньокістковій дентальній імплантації Спеціальність 14.01.22 – стоматологія А в т о р е ф е р а...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ НІКОЛАЄВА Валентина Валентинівна УДК 616-001.8-035-085.21/.22 Експериментальне обгрунтування доцільності застосування донатора оксиду азоту глутаргіну та його комбінації з пірацетамом при гемічній гіпоксії 14.03.05 – фармакологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ МАМЕНКО Павло Миколайович УДК 579.841.3:581.133.1:547.96:633.367 Лектини бобових і їхня фізіологічна роль у формуванні і функціонуванні симбіозу 03.00.12 – фізіологія рослин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ-2005 Дисертацією...

Подробнее

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МИКІТЧАК ТАРАС ІГОРОВИЧ УДК: 504.45:502.7(23):565.3 Cтруктурна організація й збереження зоомікроценозів водних екосистем чорногори (українські карпати) 03.00.16 – екологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Дніпропетровськ – 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі зоології...

Подробнее

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Полєщук Ірина Федорівна УДК 378. 147: 330 Підвищення рівня професійної підготовки студентів економічних спеціальностей засобами ігрових форм навчання 13.00.04 ? теорія і методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних...

Подробнее
Страница 124 из 837« Первая...102030...122123124125126...130140150...Последняя »