Експериментально-клінічне обґрунтування пункційної вертебропластики у хворих з компресійними переломами грудних та поперекових тіл хребців при остеопо

0 Comment on Експериментально-клінічне обґрунтування пункційної вертебропластики у хворих з компресійними переломами грудних та поперекових тіл хребців при остеопо

Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка АМН України ПОПОВ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ УДК 616.711.5/.6-001.5-089.819:616.71-007.234 Експериментально-клінічне обґрунтування пункційної вертебропластики у хворих з компресійними переломами грудних та поперекових тіл хребців при остеопорозі 14.01.21 – травматологія та ортопедія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...

Continue Reading

Удосконалення діагностики та лікування жінок з вірусно-бактеріальними захворюваннями геніталій з урахуванням морфологічного стану ендометрія (авторефе

0 Comment on Удосконалення діагностики та лікування жінок з вірусно-бактеріальними захворюваннями геніталій з урахуванням морфологічного стану ендометрія (авторефе

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ ПОДОЛЯКА ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 618.15/.16–022.6/.7–085 Удосконалення діагностики та лікування жінок з вірусно-бактеріальними захворюваннями геніталій з урахуванням морфологічного стану ендометрія 14.01.01 – акушерство та гінекологія А в т о р е ф...

Continue Reading

Корекція плацентарної недостатності у вагітних з вірусним гепатитом “B” у анамнезі (автореферат)

0 Comment on Корекція плацентарної недостатності у вагітних з вірусним гепатитом “B” у анамнезі (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П. Л. ШУПИКА ПЕХНЬО НАДІЯ ВАСИЛІВНА УДК:618.3+616-053.1:616.36-002 Корекція плацентарної недостатності у вагітних з вірусним гепатитом “B” у анамнезі 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Радіоіндукований цитогенетичний ефект і його модифікація in vitro в лімфоцитах периферичної крові осіб, які постраждали від дії факторів чорнобильськ

0 Comment on Радіоіндукований цитогенетичний ефект і його модифікація in vitro в лімфоцитах периферичної крові осіб, які постраждали від дії факторів чорнобильськ

ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ІМЕНІ О. М. МАРЗЕЄВА АМН УКРАЇНИ ПЕДАН ЛЮДМИЛА РОСТИСЛАВІВНА УДК 616.155.32:612.017 Радіоіндукований цитогенетичний ефект і його модифікація in vitro в лімфоцитах периферичної крові осіб, які постраждали від дії факторів чорнобильської аварії 03.00.15 – генетика АВТОРЕФЕРАТ...

Continue Reading

Математична модель руйнування еритроцитів у системі прогнозування медикаментозної алергії організму людини (реферат)

0 Comment on Математична модель руйнування еритроцитів у системі прогнозування медикаментозної алергії організму людини (реферат)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ ОРОБЧУК БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ УДК 681.3.02.021: 519.1 Математична модель руйнування еритроцитів у системі прогнозування медикаментозної алергії організму людини Спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на...

Continue Reading

Структурно-функціональні основи організації поперекового відділу хребта людини в онтогенезі (реферат)

0 Comment on Структурно-функціональні основи організації поперекового відділу хребта людини в онтогенезі (реферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ?Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Маврич Володимир Васильович УДК: 611.711.6: 001.891.57 Структурно-функціональні основи організації поперекового відділу хребта людини в онтогенезі 14.03.01 — нормальна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Харків – 2005 Дисертацією...

Continue Reading

Особливості структурно-функціональних змін лівого шлуночка і показників гемодинаміки у хворих з хронічною мітральною недостатністю (реферат)

0 Comment on Особливості структурно-функціональних змін лівого шлуночка і показників гемодинаміки у хворих з хронічною мітральною недостатністю (реферат)

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО ОНИЩЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ УДК: 612.13: 616.124.2]+616.126.422-036.1 Особливості структурно-функціональних змін лівого шлуночка і показників гемодинаміки у хворих з хронічною мітральною недостатністю 14.01.12 – ревматологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Донецьк – 2005...

Continue Reading

Вагітність і пологи у жінок з прееклампсією при попередній гестації (автореферат)

0 Comment on Вагітність і пологи у жінок з прееклампсією при попередній гестації (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ?Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА ПОЛІЩУК ІРИНА АНАТОЛІЇВНА УДК 618.3-008.6:618.5 Вагітність і пологи у жінок з прееклампсією при попередній гестації 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Вікові особливості морфофункціонального стану надниркових залоз при зміні імунного статусу (реферат)

0 Comment on Вікові особливості морфофункціонального стану надниркових залоз при зміні імунного статусу (реферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО Овчаренко Володимир Вікторович УДК: 591.147.6:615.3576 — 53 Вікові особливості морфофункціонального стану надниркових залоз при зміні імунного статусу (АНАТОМО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 14.03.01 – нормальна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Continue Reading

Соціальний захист в органах внутрішніх справ України (автореферат)

0 Comment on Соціальний захист в органах внутрішніх справ України (автореферат)

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Пахар Ірина Володимирівна УДК 316.334.3:369:351.74(477) Соціальний захист в органах внутрішніх справ України (СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ) 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Харків – 2005 Дисертацією є...

Continue Reading