НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ Маслов Віталій Юрійович УДК 577.3; 612.89; 612.822.3 Конвергенція фоновоактивних прегангліонарних входів на нейроні симпатичного ганглія 03.00.02 – біофізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ 2005 Дисертацією є...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ МАРЦИНЯК СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ УДК 616. 7 /. 71 — 002. 72 /55. 35 Солітарна еозинофільна гранульома кісток (клініка, діагностика, лікування) 14.01.21 – травматологія та ортопедія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НІКАНОРОВ Юрій Олексійович УДК 616.716-001-08-039.761:[615.838.7+615.847.8] Лікування та реабілітація постраждалих з переломами кісток середньої зони лицевого черепа із застосуванням пелоідотерапії та магніто-пелоідотерапії 14.01.22 — стоматологія А в т о р е ф е р а...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ НЕКРАСОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА УДК: 616.831 – 001.34 – 06 – 005 – 008.9 – 07 Особливості клінічних, метаболічних і гемодинамічних порушень у хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми 14.01.15 —...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОСКАЛЕЦЬ Сергій Михайлович УДК 616-089.5:614.23]-02:612.821.1:612.018.]:613.6 Гормонально – психологічні аспекти формування стресу у лікарів анестезіологів 14.01.30 — анестезіологія та інтенсивна терапія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Дніпропетровськ — 2005...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ИНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ імені академіка А.П.РОМОДАНОВА ОТМАН АБДЕЛ КАРИМ МОХАММАД ОТМАН УДК 616.831.3.484–006–089:615.849.19 Хірургічне лікування гліом півкуль великого мозку із застосуванням високоенергетичних лазерів 14.01.05 – нейрохірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ —...

Подробнее

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПЕРЕРВА ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА УДК 616. 61: 611. 018. 74 Ендотеліальна дисфункція у хворих на діабетичну нефропатію 14.01.02-внутрішні хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2005 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в...

Подробнее

ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ім. О. М. МАРЗЕЄВА АМН УКРАЇНИ НЕЧАЙ ОКСАНА СЕРГІЇВНА УДК 575.1.04:618.179:612.014.4 Еколого-генетичні аспекти репродукційного здоров’я жінок в умовах забруднення довкілля 03.00.15 — генетика А В Т О Р Е Ф Е Р А Т дисертації на здобуття...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ОРЛОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА УДК : 616.45-0001.1/.3-02: 546.-21:591 Модуляція апоптозу і внутрішньониркові регуляторні системи при експериментальній нирковій недостатності 14.01.32 — медична біохімія А В Т О Р Е Ф Е Р А...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМIЯ ПIСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВIТИ iм. П.Л. ШУПИКА МАРКОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ УДК 616.831-006-089.5-031.81-08-039.35 Особливості анестезіологічного забезпечення при хірургічному лікуванні ішемій головного мозку, обумовлених патологією екстракраніальних відділів внутрішньої сонної артерії 14.01.30 – анестезіологія і інтенсивна терапія Автореферат...

Подробнее
Страница 121 из 837« Первая...102030...119120121122123...130140150...Последняя »