Ефективність терапії ішемічних уражень сітківки та зорового нерву, обумовлених антифосфоліпідним синдромом (реферат)

0 Comment on Ефективність терапії ішемічних уражень сітківки та зорового нерву, обумовлених антифосфоліпідним синдромом (реферат)

ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ім. В.П. ФІЛАТОВА АМН УКРАЇНИ МУХІНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 617.73 — 005.4:616.13/.14 — 005.1/.6 Ефективність терапії ішемічних уражень сітківки та зорового нерву, обумовлених антифосфоліпідним синдромом 14.01.18 — Офтальмологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня...

Continue Reading

Первинні механізми мембраномодулюючої дії біорегуляторів природного і синтетичного походження(реферат)

0 Comment on Первинні механізми мембраномодулюючої дії біорегуляторів природного і синтетичного походження(реферат)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ОСТРОВСЬКА Галина Віталіївна УДК 577.352.2’335 +577.171.54 Первинні механізми мембраномодулюючої дії біорегуляторів природного і синтетичного походження 03.00.02 – біофізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис Робота...

Continue Reading

Профілактика 1 рання діагностика бронхіальної астми у дітей (реферат)

0 Comment on Профілактика 1 рання діагностика бронхіальної астми у дітей (реферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ ОХОТНІКОВА Олена Миколаївна УДК 616.248-053.2/.5-07-08 Профілактика 1 рання діагностика бронхіальної астми у дітей 14.01.10 — педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук КИЇВ — 2005 Дисертацією є рукопис...

Continue Reading

Механізми функціонування м’язово-скелетної системи та закономірності її розвитку у хребетних (реферат)

0 Comment on Механізми функціонування м’язово-скелетної системи та закономірності її розвитку у хребетних (реферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОРОЗ Володимир Федорович УДК: 591.3.3+591.471:591.181 Механізми функціонування м’язово-скелетної системи та закономірності її розвитку у хребетних 16.00.02 – патологія, онкологія та морфологія тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис...

Continue Reading

Патохімічні зміни в артеріях і венах як чинники розвитку їх адреналінових уражень (реферат)

0 Comment on Патохімічні зміни в артеріях і венах як чинники розвитку їх адреналінових уражень (реферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ АААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Наумко Роман Федорович УДК 612.452: 616.13-004.6 Патохімічні зміни в артеріях і венах як чинники розвитку їх адреналінових уражень 14.03.04 – патологічна фізіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Клініко-патогенетичні аспекти невиношування вагітності у жінок із хламідійною інфекцією, та їх медикаментозна корекція (реферат)

0 Comment on Клініко-патогенетичні аспекти невиношування вагітності у жінок із хламідійною інфекцією, та їх медикаментозна корекція (реферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ОСТРОВСЬКА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА УДК 618.3-06:61698.579.882.11+615.276.2/4.03 Клініко-патогенетичні аспекти невиношування вагітності у жінок із хламідійною інфекцією, та їх медикаментозна корекція 14.01.01 – акушерство і гінекологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Токсоплазмозна інфекція у дітей: особливості перебігу, діагностики, лікування (автореферат)

0 Comment on Токсоплазмозна інфекція у дітей: особливості перебігу, діагностики, лікування (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ім. Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО ПИПА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА УДК: 616.993.1-053.2 Токсоплазмозна інфекція у дітей: особливості перебігу, діагностики, лікування 14.01.13 – ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ, 2005...

Continue Reading

Сучасні методи фізіотерапії і постізометрична релаксація при міофасціальних больових синдромах (автореферат)

0 Comment on Сучасні методи фізіотерапії і постізометрична релаксація при міофасціальних больових синдромах (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ Пашковський Ігор Борисович УДК: 616.8-009.12-009.7-085.828.015.2 Сучасні методи фізіотерапії і постізометрична релаксація при міофасціальних больових синдромах 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Стан здоров’я та серцево-судинної системи і розвиток факторів ризику серцево-судинних захворювань у хлопчиків шкільного віку (реферат)

0 Comment on Стан здоров’я та серцево-судинної системи і розвиток факторів ризику серцево-судинних захворювань у хлопчиків шкільного віку (реферат)

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАКАРОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА УДК: 616.12-053.-092-06:574.23 Стан здоров’я та серцево-судинної системи і розвиток факторів ризику серцево-судинних захворювань у хлопчиків шкільного віку 14.01.10 — педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків ? 2005 Дисертацією...

Continue Reading

Чутливість нормальних та малігнізованих лімфоцитів до світлового випромінювання видимої ділянки спектру (автореферат)

0 Comment on Чутливість нормальних та малігнізованих лімфоцитів до світлового випромінювання видимої ділянки спектру (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, OНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ім. Р.Є. КАВЕЦЬКОГО ПРОКОПЕНКО Ігор Вікторович УДК: 616-006: 612.112.94:591.185.6 Чутливість нормальних та малігнізованих лімфоцитів до світлового випромінювання видимої ділянки спектру 14.01.07 – онкологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук...

Continue Reading