Особливості ураження гепатобіліарної системи у вагітних з прееклампсією та шляхи їх корекції (реферат)

0 Comment on Особливості ураження гепатобіліарної системи у вагітних з прееклампсією та шляхи їх корекції (реферат)

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОЛЬХОВСЬКА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА УДК 618.3:616.36-085.244+615.322 Особливості ураження гепатобіліарної системи у вагітних з прееклампсією та шляхи їх корекції 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2005 Дисертацією є...

Continue Reading

Оксидази метилотрофних дріжджів і цвільових грибів: характеристика та біоаналітичне використання (автореферат)

0 Comment on Оксидази метилотрофних дріжджів і цвільових грибів: характеристика та біоаналітичне використання (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ КЛІТИНИ ПАВЛІШКО Галина Миколаївна УДК 579.87: 577.152.1+602.4 Оксидази метилотрофних дріжджів і цвільових грибів: характеристика та біоаналітичне використання 03.00.07 – мікробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Львів – 2005 Дисертацією є...

Continue Reading

Науково-дослідна робота як ресурс розвитку творчого потенціалу особистості студента (реферат)

0 Comment on Науково-дослідна робота як ресурс розвитку творчого потенціалу особистості студента (реферат)

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Овакімян Ольга Сергіївна УДК 316.74: [378.147.88:378.03] Науково-дослідна робота як ресурс розвитку творчого потенціалу особистості студента Спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Харків – 2005 Дисертацією...

Continue Reading

Склад жирних кислот за умов патологічних станів та можливість його корекції під впливом N-ацилетаноламінів (реферат)

0 Comment on Склад жирних кислот за умов патологічних станів та можливість його корекції під впливом N-ацилетаноламінів (реферат)

ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ Маргітич Віктор Михайлович УДК 577.115 Склад жирних кислот за умов патологічних станів та можливість його корекції під впливом N-ацилетаноламінів 03.00.04 ? біохімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ ? 2005 рік Дисертацією є...

Continue Reading

Еколого — соціальні наслідки підтоплення міських територій та розробка заходів до його зменшення (реферат)

0 Comment on Еколого — соціальні наслідки підтоплення міських територій та розробка заходів до його зменшення (реферат)

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ Непошивайленко Наталія Олександрівна УДК 502.36 : 556.18 Еколого — соціальні наслідки підтоплення міських територій та розробка заходів до його зменшення (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА) Спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня...

Continue Reading

Реабілітація репродуктивної функції при ендометріозі у хворих з безплідністю із застосуванням лапароскопічної хірургії (автореферат)

0 Comment on Реабілітація репродуктивної функції при ендометріозі у хворих з безплідністю із застосуванням лапароскопічної хірургії (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА ПРИЙМАК ІВАН АНАНІЙОВИЧ УДК 618.14-002:618.177-072.1 Реабілітація репродуктивної функції при ендометріозі у хворих з безплідністю із застосуванням лапароскопічної хірургії 14.01.01 – акушерство і гінекологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня...

Continue Reading

Ріст, будова та формоутворення кісток скелета під впливом загального опромінення та солей важких металів (автореферат)

0 Comment on Ріст, будова та формоутворення кісток скелета під впливом загального опромінення та солей важких металів (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО Погорєлов Максим Володимирович УДК 611.71.018.4:615.849.5:54-38 П 43 Ріст, будова та формоутворення кісток скелета під впливом загального опромінення та солей важких металів (анатомо-експериментальне дослідження) 14.03.01 — нормальна анатомія Автореферат дисертації...

Continue Reading

Лікування трихомонадно-бактеріальної інфекції з урахуванням клініко-епідеміологічних особливостей, складу мікробних асоціацій, морфології збудників та

0 Comment on Лікування трихомонадно-бактеріальної інфекції з урахуванням клініко-епідеміологічних особливостей, складу мікробних асоціацій, морфології збудників та

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА ВЕНЕРОЛОГІЇ Нікітенко Інна Миколаївна УДК 616.98:576.893.161.21-085 Лікування трихомонадно-бактеріальної інфекції з урахуванням клініко-епідеміологічних особливостей, складу мікробних асоціацій, морфології збудників та показників імунітету 14.01.20 ? шкірні та венеричні хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Continue Reading

Моделі та алгоритми діагностики в медичних інформаційних системах (автореферат)

0 Comment on Моделі та алгоритми діагностики в медичних інформаційних системах (автореферат)

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПИЛИПЕНКО МИКОЛА ВАДИМОВИЧ УДК 004.04:616-07:681.32:537.8 Моделі та алгоритми діагностики в медичних інформаційних системах Спеціальність 05.13.06 — автоматизовані системи управління і прогресивні інформаційні технології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Херсон — 2005 Дисертацією...

Continue Reading

Cинтез, фізико-хімічні і біологічні властивості похідних 4-гідразинохіназоліну (реферат)

0 Comment on Cинтез, фізико-хімічні і біологічні властивості похідних 4-гідразинохіназоліну (реферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л.ШУПИКА НЕСТЕРОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 615.31:547.856.1].012.1.07 Cинтез, фізико-хімічні і біологічні властивості похідних 4-гідразинохіназоліну 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук Київ 2005...

Continue Reading