Хіміко-токсикологічне дослідження лоратадину (автореферат)

0 Comment on Хіміко-токсикологічне дослідження лоратадину (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ РАССОХА ІРИНА ВІКТОРІВНА УДК611.0133/8.08:576367:616.72-002.77 Вплив кріоконсервованих продуктів ембріофетоплацентарного комплексу на процеси апоптозу при аутоімунних захворюваннях 03.00.19. — кріобіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Харків – 2005 Дисертацiєю...

Continue Reading

Аортопексія, трахеопластика та транслокація діафрагми при хірургічному лікуванні обструкції дихальних шляхів у дітей (автореферат)

0 Comment on Аортопексія, трахеопластика та транслокація діафрагми при хірургічному лікуванні обструкції дихальних шляхів у дітей (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця РУДЕНКО Євген Олегович УДК 616.231+616.234]-007.271-053.2- 089.12:[616.132-089.881+616.26- 089.844+616.23-089.844 Аортопексія, трахеопластика та транслокація діафрагми при хірургічному лікуванні обструкції дихальних шляхів у дітей 14. 01. 09. – дитяча хірургія Автореферат дисертації на здобуття...

Continue Reading

Цитогенетичні та інвазійні особливості різних клініко-морфологічних форм росту плоскоклітинного раку легень (автореферат)

0 Comment on Цитогенетичні та інвазійні особливості різних клініко-морфологічних форм росту плоскоклітинного раку легень (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ПРОСКУРНЯ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 616.24-006.6+572.7 Цитогенетичні та інвазійні особливості різних клініко-морфологічних форм росту плоскоклітинного раку легень 14.03.02 – патологічна анатомія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ...

Continue Reading

Параноїдна шизофренія: клініко-патогенетична характеристика та лікування на сучасному етапі (автореферат)

0 Comment on Параноїдна шизофренія: клініко-патогенетична характеристика та лікування на сучасному етапі (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ РАЧКАУСКАС Геннадій Стасисович УДК 616.894.8-085.24-07:578.832.1 Параноїдна шизофренія: клініко-патогенетична характеристика та лікування на сучасному етапі 14.01.16 – психіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Харків – 2005 Дисертацією є...

Continue Reading

Хіміко-токсикологічне дослідження лоратадину (автореферат)

0 Comment on Хіміко-токсикологічне дослідження лоратадину (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОЛЯК ОЛЬГА БОГДАНІВНА УДК 54.06:615.218:615.9 Хіміко-токсикологічне дослідження лоратадину 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук Харків – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі...

Continue Reading

Застосування даларгіну у комплексному лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту у хворих виразковою хворобою дванадцятипалої кишки (авторефера

0 Comment on Застосування даларгіну у комплексному лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту у хворих виразковою хворобою дванадцятипалої кишки (авторефера

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ ПУШКОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА УДК 616.311.2+616.342-002.44:615.03 Застосування даларгіну у комплексному лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту у хворих виразковою хворобою дванадцятипалої кишки 14.01.22 – стоматологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Полтава...

Continue Reading

Обгрунтування комплексного підходу до визначення факторів прогресії цервікальної інтраепітеліальної неоплазіїї і початкового раку шийки матки (автореф

0 Comment on Обгрунтування комплексного підходу до визначення факторів прогресії цервікальної інтраепітеліальної неоплазіїї і початкового раку шийки матки (автореф

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ім. Р.Є.КАВЕЦЬКОГО ПАЛІЙЧУК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА УДК: 616-006-007:611.018.15:618.146 Обгрунтування комплексного підходу до визначення факторів прогресії цервікальної інтраепітеліальної неоплазіїї і початкового раку шийки матки 14.01.07 – онкологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Continue Reading

Стан діастолічної функції лівого шлуночка у хворих після гострого інфаркту міокарда (автореферат)

0 Comment on Стан діастолічної функції лівого шлуночка у хворих після гострого інфаркту міокарда (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ПОТАШЕВ Сергій Вікторович УДК: 616.127-005.8-06:616.127-005.4:616.124 Стан діастолічної функції лівого шлуночка у хворих після гострого інфаркту міокарда 14.01.11 – кардіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2005...

Continue Reading

Клініко-патогенетичні механізми та діагностика функціональної диспепсії у дітей (автореферат)

0 Comment on Клініко-патогенетичні механізми та діагностика функціональної диспепсії у дітей (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ СІМ’Ї ПОШЕХОНОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК 616.33 – 008.3 – 053.2 – 07 – 092 Клініко-патогенетичні механізми та діагностика функціональної диспепсії у дітей 14.01.10 – педіатрія...

Continue Reading

Органозберігаюче хірургічне лікування гнійно–некротичного ураження стопи у хворого на цукровий діабет (автореферат)

0 Comment on Органозберігаюче хірургічне лікування гнійно–некротичного ураження стопи у хворого на цукровий діабет (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ ПОДПРЯТОВ Сергій Євгенійович УДК 616.379–008.64–06 Органозберігаюче хірургічне лікування гнійно–некротичного ураження стопи у хворого на цукровий діабет 14.01.03 – хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ – 2005 Дисертацією...

Continue Reading