Гепатопротектори в фармакологічній корекції функціонального стану імунної системи при експериментальному токсичному гепатиті (автореферат)

0 Comment on Гепатопротектори в фармакологічній корекції функціонального стану імунної системи при експериментальному токсичному гепатиті (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ШЕВЧЕНКО ІГОР МИХАЙЛОВИЧ УДК: 616.36-002.1: 615.244: 612-092.9: 612.017 Гепатопротектори в фармакологічній корекції функціонального стану імунної системи при експериментальному токсичному гепатиті 14.03.05 – фармакологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук...

Continue Reading

Вплив ізамбену (амізону) на ефективність імунопрофілактики та терапії дрібних домашніх тварин при захворюваннях різної етіології (автореферат)

0 Comment on Вплив ізамбену (амізону) на ефективність імунопрофілактики та терапії дрібних домашніх тварин при захворюваннях різної етіології (автореферат)

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ІМЕНІ С.З.ҐЖИЦЬКОГО СЛИВКА ГЕОРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ УДК 619.616-099;546.173.632.95 Вплив ізамбену (амізону) на ефективність імунопрофілактики та терапії дрібних домашніх тварин при захворюваннях різної етіології 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Динамічна взаємодія кальцієвих каналів плазматичної мембрани з внутрішньоклітинними кальцієвими депо в сенсорних нейронах щура (автореферат)

0 Comment on Динамічна взаємодія кальцієвих каналів плазматичної мембрани з внутрішньоклітинними кальцієвими депо в сенсорних нейронах щура (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ІМ. О. О. БОГОМОЛЬЦЯ _____________________________________________________________ Степанова Інна Вікторівна УДК 612.822:611.813.14 Динамічна взаємодія кальцієвих каналів плазматичної мембрани з внутрішньоклітинними кальцієвими депо в сенсорних нейронах щура 03.00.02 – біофізика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Взаємозв’язок між активністю оксидантного стресу, атерогенністю плазми та функціональним станом судинної стінки при системному запальному синдромі (ав

0 Comment on Взаємозв’язок між активністю оксидантного стресу, атерогенністю плазми та функціональним станом судинної стінки при системному запальному синдромі (ав

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА РУБАН Надія Владиславівна УДК: 616.13-004.6-002:612.842:616.153.915 Взаємозв’язок між активністю оксидантного стресу, атерогенністю плазми та функціональним станом судинної стінки при системному запальному синдромі 03.00.13 – фізіологія людини і тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Патофізіологічні механізми розвитку епілептичного синдрому в умовах модуляції функціональної активності палеоцеребелярної кори (автореферат)

0 Comment on Патофізіологічні механізми розвитку епілептичного синдрому в умовах модуляції функціональної активності палеоцеребелярної кори (автореферат)

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ СТЕПАНЕНКО Костянтин Іванович УДК 616.024-009.27.612.37 Патофізіологічні механізми розвитку епілептичного синдрому в умовах модуляції функціональної активності палеоцеребелярної кори (експериментальне дослідження) 14.03.04 – патологічна фізіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Комплексне лікування хворих з ранніми стадіями гонартрозу (автореферат)

0 Comment on Комплексне лікування хворих з ранніми стадіями гонартрозу (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ СЕМЕНІВ Ігор Петрович УДК 616.72+616.71-018.3+616.728.3-085-089.81 Комплексне лікування хворих з ранніми стадіями гонартрозу 14.01.21 – Травматологія та ортопедія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading

Вплив активних форм кисню різного походження на представників мікробіоценозу ротової порожнини (автореферат)

0 Comment on Вплив активних форм кисню різного походження на представників мікробіоценозу ротової порожнини (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ІМ. І.І.МЕЧНИКОВА ШАРУН АЛЕСЯ ВІТАЛІЇВНА УДК 616.31:579.83/.88:546.215 Вплив активних форм кисню різного походження на представників мікробіоценозу ротової порожнини 03.00.07 — мікробіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків –...

Continue Reading

Геоекологічний моніторинг Карпатського регіону України як основа раціонального природокористування (автореферат)

0 Comment on Геоекологічний моніторинг Карпатського регіону України як основа раціонального природокористування (автореферат)

Львівський національний університет імені Івана Франка Побігун Олена Володимирівна УДК 911.9:502.175 Геоекологічний моніторинг Карпатського регіону України як основа раціонального природокористування 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Львів —...

Continue Reading

Декомпресія кишечнику поліфункціональним зондом у сполученні з внутрішньопросвітною оксигенацією і ентеросорбцією у комплексному хірургічному лікуванн

0 Comment on Декомпресія кишечнику поліфункціональним зондом у сполученні з внутрішньопросвітною оксигенацією і ентеросорбцією у комплексному хірургічному лікуванн

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Панченко Ольга Василівна УДК: 616.34-007.272-002.1-089.819.3:615.246.2:615.835.3 Декомпресія кишечнику поліфункціональним зондом у сполученні з внутрішньопросвітною оксигенацією і ентеросорбцією у комплексному хірургічному лікуванні важких форм гострої спайкової тонкокишкової непрохідності 14.01.03. — хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації...

Continue Reading

Критерії індивідуалізації лікування хворих на рак молочної залози на основі визначення деяких лектиноспецифічних маркерів пухлини (автореферат)

0 Comment on Критерії індивідуалізації лікування хворих на рак молочної залози на основі визначення деяких лектиноспецифічних маркерів пухлини (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ім. Р.Є. КАВЕЦЬКОГО ПАЩЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 618.19-006.6-08-078.73:611.018+612.08.86 Критерії індивідуалізації лікування хворих на рак молочної залози на основі визначення деяких лектиноспецифічних маркерів пухлини 14.01.07 — онкологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...

Continue Reading