Клініко-біоенергетичні та плазмово-клітинні показники у хворих, які перенесли церебральний ішемічний інсульт (автореферат)

0 Comment on Клініко-біоенергетичні та плазмово-клітинні показники у хворих, які перенесли церебральний ішемічний інсульт (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л. ШУПИКА Шевченко Євгенія Тарасівна УДК 616.831-005.1-005.4-009.11-036:612.015.11 Клініко-біоенергетичні та плазмово-клітинні показники у хворих, які перенесли церебральний ішемічний інсульт 14.01.15 – нервові хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Економічні засади та державні механізми сприяння становленню середнього класу (автореферат)

0 Comment on Економічні засади та державні механізми сприяння становленню середнього класу (автореферат)

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ САВВОВ АНТОН ІВАНОВИЧ УДК: 331.52 Економічні засади та державні механізми сприяння становленню середнього класу Спеціальність: 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ —...

Continue Reading

Корекція першої стадії родів та профілактика затримання посліду у корів (автореферат)

0 Comment on Корекція першої стадії родів та профілактика затримання посліду у корів (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Русак Василь Степанович УДК 619:618.:636.7:612.621.5 Корекція першої стадії родів та профілактика затримання посліду у корів 16.00.07 — ветеринарне акушерство АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана в...

Continue Reading

Комплексне лікування та клініко-епідеміологічні аспекти оніхомікозів у осіб харківського регіону, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС (авторе

0 Comment on Комплексне лікування та клініко-епідеміологічні аспекти оніхомікозів у осіб харківського регіону, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС (авторе

Академія медичних наук України Інститут дерматології та венерології Рощенюк Лариса Вадимівна УДК 616.596-001.26-002.828-07-085(477.54) Комплексне лікування та клініко-епідеміологічні аспекти оніхомікозів у осіб харківського регіону, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби Автореферат дисертації на здобуття...

Continue Reading

Методичні засади відбору реалізації етнологічного змісту шкільного курсу історії України (автореферат)

0 Comment on Методичні засади відбору реалізації етнологічного змісту шкільного курсу історії України (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА СЄРОВА Галина Володимирівна УДК 372.894: 37.145 Методичні засади відбору реалізації етнологічного змісту шкільного курсу історії України ( 7 клас) 13.00.02 – теорiя i методика навчання історії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних...

Continue Reading

Удосконалення професійного мислення в курсантів-пілотів у процесі вивчення дисциплін пілотажно-навігаційного циклу (автореферат)

0 Comment on Удосконалення професійного мислення в курсантів-пілотів у процесі вивчення дисциплін пілотажно-навігаційного циклу (автореферат)

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ РУДЕНКО Юлія Миколаївна УДК 37.01:629.7.054.07 Удосконалення професійного мислення в курсантів-пілотів у процесі вивчення дисциплін пілотажно-навігаційного циклу 13.00.02 – “Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)” АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Харків — 2005 Дисертацією є...

Continue Reading

Оптимізація лікування хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з хронічним необструктивним бронхітом (автореферат)

0 Comment on Оптимізація лікування хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з хронічним необструктивним бронхітом (автореферат)

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Р я б є н к о Н е л л і Б о р и с і в н а УДК 616.24-002.54/57-085.2/3 Оптимізація лікування хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з хронічним необструктивним бронхітом 14.01.02...

Continue Reading

Причини, механізми формування та психотерапевтична корекція еректильної дисфункції у молодих чоловіків без партнерки (автореферат)

0 Comment on Причини, механізми формування та психотерапевтична корекція еректильної дисфункції у молодих чоловіків без партнерки (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ СМОЛІН Георгій Сергійович УДК 616.89-008.442.4-055.1-053.81-02:176.3:615.851 Причини, механізми формування та психотерапевтична корекція еректильної дисфункції у молодих чоловіків без партнерки (медико-психологічні аспекти) 19.00.04 – медична психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Хронічний некалькульозний холецистит у жінок різного віку: лікування з включенням кверцетину і препаратів магнію (автореферат)

0 Comment on Хронічний некалькульозний холецистит у жінок різного віку: лікування з включенням кверцетину і препаратів магнію (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ Скрипник Любов Миронівна УДК 616.366-002+612.323+616.36-008.8 Хронічний некалькульозний холецистит у жінок різного віку: лікування з включенням кверцетину і препаратів магнію 14.01.36 — гастроентерологія А В Т О Р Е Ф Е Р А...

Continue Reading

Ефективність гамк-похідних вітамінів в комплексному лікуванні регматогенного відшарування сітківки (автореферат)

0 Comment on Ефективність гамк-похідних вітамінів в комплексному лікуванні регматогенного відшарування сітківки (автореферат)

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова АМН України РОЗАНОВА ЗОЯ АНАТОЛІЇВНА УДК 617.735-007.281-085.356-06-084 Ефективність гамк-похідних вітамінів в комплексному лікуванні регматогенного відшарування сітківки 14.01.18 – Офтальмологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса – 2005 Дисертацією є...

Continue Reading