МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РИБАЛЬЧЕНКО CЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ УДК 633.88:(477.41/42):(477.42) Ресурси дикоростучих лікарських рослин та вирощування нагідок лікарських (CALENDULA OFFICINALIS L.) в умовах радіоактивного забруднення житомирського полісся Спеціальність 03.00.16 — екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ Шусь Артур Всеволодович УДК 616.61-006.6-07-089-036.8 Обґрунтування діагностики та вибору хірургічної тактики при мультифокальному раку нирки 14.01.06 – урологія А В Т О Р Е Ф Е Р А Т дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ІМ. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ СТЕПАНЮК АНДРІЙ РУСЛАНОВИЧ УДК 577.352:616-006.6 Механізми, що визначають кінетику спаду гальмівних синаптичних струмів в культурі нейронів гіпокампу 03.00.02 — біофізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2005...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису Рисований Віталій Іванович УДК 619:636.59:579.841.11 Псевдомоноз перепелів (біологічні властивості збудника, діагностика, заходи боротьби) 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія та вірусологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Одеса...

Подробнее

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Ш а п о в а л о в К о с т я н т и н А н а т о л і й о в и ч УДК 616.26-002.07-08:572.14-073 Клініко-патогенетична характеристика хронічного алкогольного...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО САІДІ СУХАЕЛЬ БЕН МУХАМЕД УДК 618.11-006-07 Диференційні критерії діагностики доброякісних та злоякісних пухлин яєчників 14.01.01 – акушерство та гінекологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Тернопіль...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НАУКОВИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ СУТКОВОЙ Дем’ян Аврамович УДК: 616.831:614.876:616-092:612.013.1:612.014:578.158 Стан окисно-антиоксидантної системи головного мозку за умов впливу іонізуючої радіації та його корекція 03.00.01 – Радіобіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ –...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО СУХОМЛІНОВА ІРИНА ЄВГЕНІВНА УДК 612.111.3.[577.115+577.15] Роль селезінки в регуляції еритропоезу через вплив серотоніну на процеси вільнорадикального окислення в нирках 14.03.03 — нормальна фізіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ ім. О.О. КОВАЛЕВСЬКОГО СЄРІКОВА ІРИНА МИХАЙЛІВНА УДК 591.148:574.583:551.465 Тонка структура поля біолюмінесценції як показник агрегованості планктонних організмів та її зв’язок з динамічним режимом водних мас 03.00.17 — гідробіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ САЛТИКОВА Галина Володимирівна УДК 616.32/33+ 616.342-002-053 2-36 57.086 2/3 Клініко-морфологічні особливості перебігу захворювань верхнього відділу травного каналу у дітей 14.01.10 – педіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Подробнее
Страница 107 из 837« Первая...102030...105106107108109...120130140...Последняя »