МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО ЛЕВІТАН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ УДК 616.12-005.4–073.97:616.124.2–007.271/63:616.125+615.847 Особливості регіональної і глобальної систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на ішемічну хворобу серця за даними стресової ехокардіографії з черезстравохідною стимуляцією передсердь...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ім. Р.Є. КАВЕЦЬКОГО КУЦЕНОК ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ УДК:616-006:615.831:547.979.733:616-092.4+.9 Ефективність фотодинамічної терапії пухлин з використанням 5-амінолевулінової кислоти (експериментальне дослідження) 14.01.07 – онкологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2005...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО КІНІЧЕНКО Вікторія Геннадіївна УДК: 616.441 – 006.6 – 089 Маркери малігнізації у цитологічній діагностиці захворювань щитоподібної залози 14.03.02 – патологічна анатомія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ ЛИТВЯК ЕЛЛІНА ІГОРІВНА УДК 616.361-008.6-07:615.3-08 Оптимізація діагностики та медикаментозної корекції дисфункцій біліарного тракту 14.01.36 – гастроентерологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Дніпропетровськ...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМ Ф. Г. ЯНОВСЬКОГО КОНЦУР ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ УДК: 616.233-002:616-036.86 Прогнозування перебігу хронічних обструктивних захворювань легень в профілактиці інвалідності 14.01.27 – пульмонологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ –...

Подробнее

Волинський державний університет імені Лесі Українки Коваленко Валентина Григорівна УДК 379. 825 Модульно-рейтингове навчання як засіб індивідуалізації навчального процесу у вищому технічному закладі 13.00.09 – теорія навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Луцьк — 2005 Дисертацією...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ імені академіка А.П. Ромоданова КИРПА ЮРІЙ ІВАНОВИЧ УДК 617.559:616-007.43-089.168 Результати лікування дискогенних поперекових радикулопатій із застосуванням малоінвазивних втручань 14.01.05 – нейрохірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2005 Дисертацією...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ КУЦ ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 616.36-002-085+616.36-008+616.34-008.87 Обґрунтування раціональної фармакотерапії хронічних невірусних дифузних захворювань печінки з біліарною дисфункцією та кишковим дисбіозом 14.01.36 – гастроентерологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ КВАРАЦХЕЛІЯ ТАМАРА МЕРАБІВНА УДК 616.831-053.31/.32-092:612.22:612.826 Діагностична та прогностична значущість індоламінів у недоношених новонароджених 14.01.10 – педіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків–2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Подробнее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА КОВАЛЬОВА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА УДК 616. 33-002.44:539.1.047 Вплив пероксидації ліпідів на стан мембран клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки 03.00.04 — біохімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ...

Подробнее
Страница 10 из 837« Первая...89101112...203040...Последняя »