НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО РЗАЄВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА УДК 577.152.32:577.151.5:582 (-L-рамнозидаза penicillium commune 266 03.00.07 — мікробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук КИЇВ — 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Подробнее

ВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ЛАВРЕНТЬЄВА Олена Олександрівна УДК 37.025:50 Дидактичні умови формування інтелектуальних умінь старшокласників при вивченні науково-природничих дисциплін 13.00.09 – теорія навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Луцьк – 2005 Дисертацією є рукопис....

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. Шупика ЛІТОВЧЕНКО Тетяна Анатоліївна УДК: 616.853-008.6-06[616.831-091.8-[616.853-085 Характер метаболічних порушень і обгрунтування принципів патогенетичної терапії при епілепсії 14.01.15- Нервові хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук Київ...

Подробнее

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Латогуз Сергій Іванович УДК: 616.12-009-085-225.2:611-018.74 Патогенетичні механізми і терапевтичні аспекти дисфункції ендотелію при аритміях у хворих хронічною ішемічною хворобою серця з супутньою патологією 14.01.02 – внутрішні хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ЛИХМАН Віктор Миколайович УДК 616.34-007.43-089 Експериментально-клінічне обґрунтування комплексного хірургічного лікування хворих з великими і гігантськими післяопераційними вентральними грижами 14.01.03 – хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Дніпропетровськ –...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ НАВРУЗОВ МИХАЙЛО БОРИСОВИЧ УДК: 616.831-005.1:577.156.6]-08 Оксидантно-антиоксидантний та біоенергетичний гомеостаз у хворих з ішемічним інсультом у ході лікування 14.01.15. — нервові хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків...

Подробнее

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Н. КАРАЗІНА ЛУТАЙ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК 577.112.85:547.917:618.3:616.006 Глікозильованість фібронектинів і їх біологічна активність у нормі та при патологічних станах 03.00.04-біохімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Харків-2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ЛУК’ЯНЕЦЬ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 577.352.5:576.382 Роль кальцієвих каналів у функціонуванні нервових та нейроендокринних клітин в нормі та патології 03.00.02 — Біофізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ...

Подробнее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МАРТУСЕНКО ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА УДК 911.3 : 614.2 (4/9) Територіальна організація медичного комплексу вінницької області 11.00.02 – економічна та соціальна географія А в т о р е ф е р а т дисертації на здобуття...

Подробнее

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛОГВІНОВА ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА УДК: 616. 233 – 002 – 036.11 – 053.2 — 036 Клініко-параклінічна характеристика та особливості перебігу гострого бронхіту у дітей на сучасному етапі 14.01.10–педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Подробнее
Страница 1 из 83712345...102030...Последняя »