Засади здійснення депозитних операцій (реферат)

0 Comment on Засади здійснення депозитних операцій (реферат)

Реферат на тему: Засади здійснення депозитних операцій Київ 2016 Механізм здійснення депозитних операцій. Відкриття і ведення депозитних рахунків. Відсотки за депозитами Депозитні операції – це операції із залучення або розміщення коштів на депозит. Залучення депозитів (вкладів) юридичних і фізичних осіб...

Continue Reading

Поняття банківської конкуренції на Україні (реферат)

0 Comment on Поняття банківської конкуренції на Україні (реферат)

Реферат на тему: Поняття банківської конкуренції на Україні Київ 2016 Банківська конкуренція володіє цілим рядом специфічних рис, що відрізняють її від конкуренції в промисловості чи в інших галузях національної економіки і заслуговують окремого узагальнення Ключовою ланкою реформ банківської системи повинно...

Continue Reading

Правове регулювання статусу біженців. Міграція в Україні (реферат)

0 Comment on Правове регулювання статусу біженців. Міграція в Україні (реферат)

Реферат на тему: Правове регулювання статусу біженців. Міграція в Україні Київ 2016 Для багатьох країн, у тому числі і для України стає дедалі актуальнішою проблема біженців. Це пов’язано з існуванням у ряді держав «гарячих точок», воєнними діями, нестабільністю політичних режимів,...

Continue Reading

Сутність, особливості та здійснення митної справи. Перспективи розвитку митної справи України (реферат)

0 Comment on Сутність, особливості та здійснення митної справи. Перспективи розвитку митної справи України (реферат)

Реферат на тему: Сутність, особливості та здійснення митної справи. Перспективи розвитку митної справи України Київ 2016 Митна справа є складовою зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності держави Зі становленням України як суверенної, незалежної держави особливого значення набуло забезпечення її економічної самостійності, невід’ємним...

Continue Reading

Звернення громадян: поняття, процедура та правові аспекти регулювання (реферат)

0 Comment on Звернення громадян: поняття, процедура та правові аспекти регулювання (реферат)

Реферат на тему: Звернення громадян: поняття, процедура та правові аспекти регулювання Київ 2016 Право на звернення забезпечує громадянам можливість обстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення, участі в управлінні державними і громадськими справами та впливу...

Continue Reading

Міжнародне приватне право, як галузь права: поняття, предмет і система (реферат)

0 Comment on Міжнародне приватне право, як галузь права: поняття, предмет і система (реферат)

Реферат на тему: Міжнародне приватне право, як галузь права: поняття, предмет і система Київ 2016 Міжнародне приватне право остаточно сформувалось як незалежна галузь права в XIX ст. Раніше воно розглядалось як частина інших галузей права, оскільки під впливом вчення італійських...

Continue Reading

Імунітет держави у міжнародному праві: поняття та види (реферат)

0 Comment on Імунітет держави у міжнародному праві: поняття та види (реферат)

Реферат на тему: Імунітет держави у міжнародному праві: поняття та види Київ 2016 У міжнародному приватному праві під імунітетом розуміють непідлеглість однієї держави законодавству та юрисдикції іншої Термін «імунітет» у перекладі з латинської мови означає звільнення від чогось. Імунітет держави...

Continue Reading

Академічна риторика: загальна характеристика (реферат)

0 Comment on Академічна риторика: загальна характеристика (реферат)

Реферат на тему: Академічна риторика: загальна характеристика Київ 2016 Риторика тісно пов’язана з іншими науками. Мовознавство озброює її знанням законів, за якими формується й розвивається людське мовлення Усе, що постає у людській свідомості, набуває форми слова. Система знаків, яку іменовано...

Continue Reading

Риторика: загальне поняття, зв’язок з іншими науками (реферат)

0 Comment on Риторика: загальне поняття, зв’язок з іншими науками (реферат)

Реферат на тему: Риторика: загальне поняття, зв’язок з іншими науками Київ 2016 Загальне поняття риторики. Зв’язок риторики з іншими науками Загальне поняття риторики Риторика (красномовність), або ораторське мистецтво – це наука про способи переконання і ефективні форми впливу на аудиторію...

Continue Reading