Реферат на тему: Центральний Банк - кредитно-грошова політика

Центральний Банк: купівля-продаж центральним банком (реферат)

0 Comment on Центральний Банк: купівля-продаж центральним банком (реферат)

Реферат на тему: Центральний Банк: кредитно-грошова політика  Купівля-продаж центральним банком цінних паперів у значній мірі впливає на динаміку процентних ставок на грошовому ринку. Так, продаж цінних паперів зумовлює дефіцит ресурсів у банків, що призводить до підвищення ринкових ставок проценту.

Continue Reading
Реферат на тему: Центральний Банк - грошово-кредитна політика

Центральний Банк: кредитно-грошова політика (реферат)

0 Comment on Центральний Банк: кредитно-грошова політика (реферат)

Реферат на тему: Центральний Банк: кредитно-грошова політика Центральний банк — це орган державного грошово-кредитного регулювання економіки, що наділений монопольним правом емісії банкнот та здійснює керівництво грошово-кредитною системою країни.

Continue Reading
Реферат на тему: Механізм здійснення депозитних операцій

Засади здійснення депозитних операцій (реферат)

0 Comment on Засади здійснення депозитних операцій (реферат)

Реферат на тему: Засади здійснення депозитних операцій Механізм здійснення депозитних операцій. Відкриття і ведення депозитних рахунків. Відсотки за депозитами Депозитні операції – це операції із залучення або розміщення коштів на депозит.

Continue Reading
Реферат на тему: банківська конкуренція на Україні

Поняття банківської конкуренції на Україні (реферат)

0 Comment on Поняття банківської конкуренції на Україні (реферат)

Реферат на тему: Поняття банківської конкуренції на Україні   Банківська конкуренція володіє цілим рядом специфічних рис, що відрізняють її від конкуренції в промисловості чи в інших галузях національної економіки і заслуговують окремого узагальнення

Continue Reading

Правове регулювання статусу біженців. Міграція в Україні (реферат)

0 Comment on Правове регулювання статусу біженців. Міграція в Україні (реферат)

Реферат на тему: Правове регулювання статусу біженців. Міграція в Україні Київ 2016 Для багатьох країн, у тому числі і для України стає дедалі актуальнішою проблема біженців. Це пов’язано з існуванням у ряді держав «гарячих точок», воєнними діями, нестабільністю політичних режимів,...

Continue Reading

Сутність, особливості та здійснення митної справи. Перспективи розвитку митної справи України (реферат)

0 Comment on Сутність, особливості та здійснення митної справи. Перспективи розвитку митної справи України (реферат)

Реферат на тему: Сутність, особливості та здійснення митної справи. Перспективи розвитку митної справи України Київ 2016 Митна справа є складовою зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності держави Зі становленням України як суверенної, незалежної держави особливого значення набуло забезпечення її економічної самостійності, невід’ємним...

Continue Reading

Звернення громадян: поняття, процедура та правові аспекти регулювання (реферат)

0 Comment on Звернення громадян: поняття, процедура та правові аспекти регулювання (реферат)

Реферат на тему: Звернення громадян: поняття, процедура та правові аспекти регулювання Київ 2016 Право на звернення забезпечує громадянам можливість обстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення, участі в управлінні державними і громадськими справами та впливу...

Continue Reading

Міжнародне приватне право, як галузь права: поняття, предмет і система (реферат)

0 Comment on Міжнародне приватне право, як галузь права: поняття, предмет і система (реферат)

Реферат на тему: Міжнародне приватне право, як галузь права: поняття, предмет і система Київ 2016 Міжнародне приватне право остаточно сформувалось як незалежна галузь права в XIX ст. Раніше воно розглядалось як частина інших галузей права, оскільки під впливом вчення італійських...

Continue Reading

Імунітет держави у міжнародному праві: поняття та види (реферат)

0 Comment on Імунітет держави у міжнародному праві: поняття та види (реферат)

Реферат на тему: Імунітет держави у міжнародному праві: поняття та види Київ 2016 У міжнародному приватному праві під імунітетом розуміють непідлеглість однієї держави законодавству та юрисдикції іншої Термін «імунітет» у перекладі з латинської мови означає звільнення від чогось. Імунітет держави...

Continue Reading

Академічна риторика: загальна характеристика (реферат)

0 Comment on Академічна риторика: загальна характеристика (реферат)

Реферат на тему: Академічна риторика: загальна характеристика Київ 2016 Риторика тісно пов’язана з іншими науками. Мовознавство озброює її знанням законів, за якими формується й розвивається людське мовлення Усе, що постає у людській свідомості, набуває форми слова. Система знаків, яку іменовано...

Continue Reading