Реферат на тему: Центральний Банк - кредитно-грошова політика

Центральний Банк: купівля-продаж центральним банком (реферат)

0 Comment on Центральний Банк: купівля-продаж центральним банком (реферат)

Купівля-продаж центральним банком цінних паперів у значній мірі впливає на динаміку процентних ставок на грошовому ринку. Так, продаж цінних паперів зумовлює дефіцит ресурсів у банків, що призводить до підвищення ринкових ставок проценту.

Continue Reading
Реферат на тему: Центральний Банк - грошово-кредитна політика

Центральний Банк: кредитно-грошова політика (реферат)

0 Comment on Центральний Банк: кредитно-грошова політика (реферат)

Центральний банк — це орган державного грошово-кредитного регулювання економіки, що наділений монопольним правом емісії банкнот та здійснює керівництво грошово-кредитною системою країни.

Continue Reading
Реферат на тему: Механізм здійснення депозитних операцій

Засади здійснення депозитних операцій (реферат)

0 Comment on Засади здійснення депозитних операцій (реферат)

  Депозитні операції – це операції із залучення або розміщення коштів на депозит. Залучення депозитів (вкладів) юридичних і фізичних осіб оформляється банком шляхом відкриття строкового депозитного рахунка з укладенням договору банківського вкладу (видачею ощадної книжки) або видачі ощадного (депозитного) сертифіката....

Continue Reading
Реферат на тему: банківська конкуренція на Україні

Поняття банківської конкуренції на Україні (реферат)

0 Comment on Поняття банківської конкуренції на Україні (реферат)

Банківська конкуренція володіє цілим рядом специфічних рис, що відрізняють її від конкуренції в промисловості чи в інших галузях національної економіки і заслуговують окремого узагальнення

Continue Reading
Міграція біженців в Україні, правове регулювання

Правове регулювання статусу біженців. Міграція в Україні (реферат)

0 Comment on Правове регулювання статусу біженців. Міграція в Україні (реферат)

Для багатьох країн, у тому числі і для України стає дедалі актуальнішою проблема біженців. Це пов’язано з існуванням у ряді держав «гарячих точок», воєнними діями, нестабільністю політичних режимів, голодом, стихійним лихом тощо

Continue Reading
Митна справа, основні перспективи розвитку в Україні

Сутність, особливості та здійснення митної справи. Перспективи розвитку митної справи України (реферат)

0 Comment on Сутність, особливості та здійснення митної справи. Перспективи розвитку митної справи України (реферат)

Митна справа є складовою зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності держави Зі становленням України як суверенної, незалежної держави особливого значення набуло забезпечення її економічної самостійності, невід’ємним елементом якої є митна справа.

Continue Reading
Звернення громадян: поняття, процедура та правові аспекти регулювання

Звернення громадян: поняття, процедура та правові аспекти регулювання (реферат)

0 Comment on Звернення громадян: поняття, процедура та правові аспекти регулювання (реферат)

Право на звернення забезпечує громадянам можливість обстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення, участі в управлінні державними і громадськими справами та впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій

Continue Reading
Міжнародне приватне право, як галузь права: поняття, предмет і система

Міжнародне приватне право, як галузь права: поняття, предмет і система (реферат)

0 Comment on Міжнародне приватне право, як галузь права: поняття, предмет і система (реферат)

Міжнародне приватне право остаточно сформувалось як незалежна галузь права в XIX ст. Раніше воно розглядалось як частина інших галузей права, оскільки під впливом вчення італійських статутистів вважалося, що сама природа національних та іноземних норм права визначала сферу застосування цих норм...

Continue Reading

Імунітет держави у міжнародному праві: поняття та види (реферат)

0 Comment on Імунітет держави у міжнародному праві: поняття та види (реферат)

Реферат на тему: Імунітет держави у міжнародному праві: поняття та види Київ 2016 У міжнародному приватному праві під імунітетом розуміють непідлеглість однієї держави законодавству та юрисдикції іншої Термін «імунітет» у перекладі з латинської мови означає звільнення від чогось. Імунітет держави...

Continue Reading

Академічна риторика: загальна характеристика (реферат)

0 Comment on Академічна риторика: загальна характеристика (реферат)

Реферат на тему: Академічна риторика: загальна характеристика Київ 2016 Риторика тісно пов’язана з іншими науками. Мовознавство озброює її знанням законів, за якими формується й розвивається людське мовлення Усе, що постає у людській свідомості, набуває форми слова. Система знаків, яку іменовано...

Continue Reading